BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
Functioning of the Quality Management System According to ISO 9001 in the Production - Service Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 33-45, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Jakość produkcji, System zarządzania jakością, Wdrożenie systemów, Normy ISO 9000
Enterprises, Production quality, Quality management systems, Implementation of systems, ISO 9000
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest dla każdej organizacji przedsięwzięciem strategicznym. Normy ISO serii 9000 obejmują wszystkie wzajemne połączone działania mające związek z wytwarzaniem produktu lub świadczeniem usługi, począwszy od badania i zidentyfikowania potrzeb, aż po stwierdzenie, czy zostały one zaspokojone. Ważnymi czynnikami kształtującymi optymalny poziom jakości produktów lub usług jest koordynacja i analiza wszystkich działań podejmowanych na rzecz jakości. W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. (abstract oryginalny)

Introducing the quality management system is a strategic undertaking for every organization. ISO norms of series 9000 include all mutual connected action having a connection with producing the product or providing the service, starting from examining and identifying needs, until the statement whether they stayed satisfied. A coordination and analysis of all action taken for the quality are important factors shaping the optimum level of the quality of products or services. In the article conditioning functioning of the quality management system according to SO 9001 in the enterprise was described production-service. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gobethner & S-ka, Warszawa 1997.
  2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWN, Warszawa 1992, s. 11.
  3. Ricky W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
  4. Rogala P., Brzozowski T., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu