BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kompa Aleksander (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej)
Title
Uwarunkowania jakościowe zarządzania przedsiębiorstwem usług komunalnych
Qualitative Conditioning of the Council Service Enterprise Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 57-69, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Usługi komunalne, Jakość usług, Zarządzanie zadowoleniem klientów
Communal services, Quality of services, Customer satisfaction management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W sytuacji działania wolnego rynku, wiele przedsiębiorców zastanawia się nad możliwościami i sposobami poprawy efektywności swojego działania i zwiększenia konkurencyjności oferowanych produktów. Podstawą bytu każdego przedsiębiorcy jest zadowolony klient. Warunkiem uzyskania zadowolenia klienta jest spełnienie jego wymagań i oczekiwań. Uzyskać to można oferując wyroby i usługi odpowiedniej jakości. A najefektywniejszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia interesów klientów i dostawców, zwłaszcza w zakresie zapewnienia jakości wyrobów i usług, jest wprowadzenie systemu zarządzania jakością. W artykule przedstawiono uwarunkowania jakościowe zarządzania przedsiębiorstwem usług komunalnych. (abstrakt oryginalny)

In the situation of the effect of the free market, a lot entrepreneurs are being puzzled above possibilities and ways of the improvement in the effectiveness of one's action and increasing products offered to the competitiveness. For the entrepreneur a satisfied customer is the basis for existence of everyone. Meeting his requirements and expectations is a condition of getting satisfying the customer. To get it it is possible offering products and services to the appropriate quality. And implementing the system is an most effective and most effective way of protecting businesses of customers and suppliers, especially products within the scope of ensuring the quality and services of managing the quality. In the article qualitative conditioning of the council service enterprise management was described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Karaszewski R., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Tonik, Toruń 2005.
  2. Tabora A., Rączki M., Nowoczesne zarządzanie jakością, tom I, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2004.
  3. Toruński J. (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu