BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Budowa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa na przykładzie sieci sklepów Biedronka
Development of Intellectual Capital of Enterprise on the Example Biedronka Web Stores
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 85-96, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zasoby niematerialne, Kapitał intelektualny, Marka przedsiębiorstwa
Intangible assets, Intellectual capital, Enterprise's brand
Note
streszcz., summ.
Company
Biedronka
Abstract
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa jest trudny do odtworzenia i skopiowania przez konkurentów rynkowych, dlatego stanowi on istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Z uwagi na jego kluczową i stale rosnącą rangę priorytetowym zadaniem staje się identyfikacja i rozwój aktywów go tworzących. Celem artykułu jest przedstawienie elementów składowych kapitału intelektualnego oraz dobrych praktyk w obszarze jego budowania. (abstrakt oryginalny)

The intellectual capital is the basis of competitiveness of present enterprises. He is resource unique and difficult to copying by competition. Because of its crucial and growing rank priority task is the identification and development of elements of intellectual capital. This article presents elements of the intellectual and good practices in the area of development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A., Managing Brand Equity: Capitalizing on Value of Brand Name, The Free Press, New York 1991.
 2. Craig L., Moore L., Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 3. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1996.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 5. Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2004.
 6. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 7. Harris T., Value Addend public Relations: The Secret Weapon of Integrated Marketing, MC Graw Hill Chicago 1998.
 8. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 9. Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 11. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 12. Margolis J., Walsh J., People and Profits? The Search for a Link Between a Company's Social and Financial Performance, Mahwah Erlbaum, New York 2001.
 13. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 14. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 15. www.biedronka.pl
 16. www.innowacyjnosc.gpw.pl
 17. www.pozytek.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu