BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajczyk Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Selected aspect of projects management
Wybrane aspekty zarządzania projektami
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 119-126, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Kontrola realizacji projektu
Project management, Project realization control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wybrane aspekty z dyscypliny zarządzania projektami z podaniem wskazówek doprowadzających do jego realizacji. Opracowanie i wdrożenie projektu związane jest z ograniczeniami. Zarówno tradycyjne podejście, jak również współczesne zostało przedstawione z odniesieniem do uwarunkowań praktycznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected aspects from the discipline of project management. A traditional approach as well as modern ones are introduced and a few observations from the practice which can help increase the likelihood of project success are given. In each project there are some challenges and each project has some constraints which are limiting achievements of the project goals and objectives. The article put some hints and tips to the project manager's toolbox in order to give the projects the best chance of success. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, Nwetown Square, USA www.pmi.org
  2. Goldratt E. The Goal, Gower Publishing Ltd. 2004.
  3. PRICNE2 - Step by step Guide www.prince2primer.com
  4. Young T.L., The Handbook of Project Management: A Practical Guide to Effective Policies and Procedures, Kogan Pange Ltd. 1998.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu