BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciekanowski Zbigniew (Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie)
Title
Motywacja a system ocen okresowych pracownika
Motivation and the Temporary Assessments System of the Employee
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 127-133, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Motywacje, Motywowanie pracowników, System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
Motivation, Motivating employees, System of periodic performance evaluation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Systemy oceny pracowników i motywowanie są jednymi z wielu elementów zarządzania personelem w organizacji. Systemy ocen okresowych pracowników, coraz częściej są stosowane w organizacjach, jako ujednolicone i sformalizowane procedury, które służą zwiększeniu obiektywności opinii wyrażanych na temat efektywności i postaw ocenianych osób. W artykule przedstawiono znaczenie systemu ocen okresowych pracownika w procesie motywowania. (abstrakt oryginalny)

Assessment systems of employees and motivating are ones among many of elements of managing the staff in the organization. Temorary assessments systems of employees are more and more often applied as standardized and formalised procedures in organizations which serve increasing the objectivity of opinion of expressed about the effectiveness and attitudes assessed persons. In the article meaning of the system of term assessments of the employee was described in the process of motivating. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kościelnik A., Motywowanie przez ocenę. "Personel i Zarządzanie" nr 6/2006.
  2. Król H., Ludwikowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, PWN, Warszawa 2006.
  3. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
  4. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2007.
  5. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie - ekonomia. Podręcznik, Warszawa 2000.
  6. Sikor-Rządkowska M., Kompetencje - pożyteczna moda. "Personel i Zarządzanie" nr 2/2006.
  7. Ściborek Zb., Ludzie cenny kapitał organizacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu