BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyjko Cezary Tomasz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w świetle wydarzeń w Japonii
The Prospects of the Development of Poland's Nuclear Energy in the Light of the Japan's Disasters
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 149-166, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Elektrownie jądrowe, Energetyka jądrowa, Bezpieczeństwo energetyczne, Ryzyko gospodarcze
Nuclear power station, Nuclear power, Energy security, Economic exposure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czy energia atomowa jest zabawą z ogniem czy też jedynym wyjściem z kryzysu energetycznego? Nowe wyzwania, które pojawiły się przed ludzkością w wyniku wydarzeń w Japonii, stwarzają nieznane dotąd zagrożenia. Energia nuklearna stała się przyczyną podziałów na świecie. Artykuł analizuje czynniki kształtujące europejską kulturę bezpieczeństwa atomowego uwzględniając efektywność procedur kierowania zespołami ludzkimi oraz adekwatne ramy legislacyjne wytwarzania energii z atomu. Autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy można wyciągać jednoznaczne wnioski dla rozwoju energetyki atomowej w Polsce z wywołanych trzęsieniem ziemi i tsunami zdarzeń w japońskich elektrowniach jądrowych? Dla zapewnienia rozwoju oraz bezpiecznego funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce niezbędne jest przyjęcie ustaw tzw. pakietu atomowego. Czy nowelizacja Prawa atomowego określa wymagania bezpieczeństwa budowy i eksploatacji obiektów jądrowych zgodnie z najnowszymi standardami i zaleceniami międzynarodowymi? (abstrakt oryginalny)

The article focuses on different aspects of the nuclear energy challenges. In the recent past, there has been a paradigmatic shift in the approach to nuclear crisis legal arrangement. Effective nuclear management requires a multi-sectoral, multi-disciplinary, and holistic approach, encompassing pre-crisis preparedness initiatives, crisis response, and postcrisis rehabilitation, all with active participation of local people. As the incidence and severity of crises has increased over time, culture of HR management deserves highest priority at both the national and sub-national levels and the traditional approach of post-crisis response and relief need to be replaced by an all-in-compassing holistic approach. Nuclear security management is an important issue that cannot be addressed by one agency, technology or institution alone. It calls for convergence of technologies and institutions with the goal of fulfilling the various dimensions, timeliness, accuracy, scope and coverage, formats and standards to match the user needs and finally assimilation of information for decision-making. A holistic approach encompassing a suitable mix of policy reforms, institutional changes and technology options. Without this, it will not be possible to achieve longer term immunity against natural and manmade crises. It is quite evident that economic development may not be sustainable under conditions of vulnerability to crises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basic Infrastructure for a Nuclear Power Project, IAEA TECDOC Series No. 1513, 2006.
 2. Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie, Warszawa-Toruń 1994.
 3. Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, ISM UW, Warszawa 1997.
 4. Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
 5. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, PWN, Warszawa 2000.
 6. Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2001.
 7. Człowiek w sytuacji trudnej, Praca zbiorowa pod redakcja B. Hołysta. Warszawa 1991.
 8. Gryz J., Dawidczyk A., Koziej S., Zarządzanie Strategiczne Bezpieczeństwem, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, 2006.
 9. Halak K., Bezpieczeństwo i obronność państwa, Warszawa 1996.
 10. Human resource issues related to an expanding nuclear power programme, IAEA TECDOC Series No. 1501,2006.
 11. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław-Warszawa 1990.
 12. Krajowa Konferencja SEP: "Renesans Energetyki Jądrowej", Kielce, 3 marca 2010.
 13. Lisiecki M., Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Grudzień 2010.
 14. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Elektrownie Jądrowe dla Polski", Warszawa, 1-2 czerwca 2006.
 15. Rosa R. (red.), Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Rozprawy z filozofii, myśli społeczno-politycznej i pedagogicznej, Warszawa 2003.
 16. Rosa R., Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa, Siedlce 1998.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, przedłożone przez ministra gospodarki.
 18. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 19. Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Warszawa-Pruszków 1997.
 20. Szyjko C.T., Globalizacja wobec Europy regionów, [w:] Europejski Doradca Samorządowy. Fundusze-Inwestycje-Finansowanie, Kwartalnik polskich samorządów i przedsiębiorstw komunalnych, nr 1(16), Warszawa 2011.
 21. Szyjko C.T., Przyszłość infrastruktury energetycznej w UE, [w:] Czysta Energia, nr 3(115)/2011.
 22. Szyjko C.T., Rozwój Partnerstwa Wschodniego a nowe otwarcie europejskie w kontekście zmodyfikowanego pakietu energetyczno-klimatycznego, [w:] Europa - wspólnotą teorii i praktyki, z serii Zeszyty Europejskie, nr 8/2011, Wyd. Stowarzyszenie Obywatelskie "Dom Polski", Warszawa 2011.
 23. Szyjko C.T., W poszukiwaniu nowej jakości integracji, [w:] "FAKTY Magazyn Gospodarczy", nr 1(49), s.44-46. Warszawa 2011.
 24. Uchwała Rady Ministrów z dn. 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej.
 25. Fehler W. (red.), Współczesne bezpieczeństwo, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002;
 26. Www.atom.edu.p.l.
 27. Zięba R., Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, Scholer, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu