BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batko Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Marketing w turystyce miasta na przykładzie Krakowa w latach 1989-2006
Marketing in the Tourism of the City on the Example of Cracow in 1989-2006 Years
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 167-180, rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Marketing turystyczny, Promocja miasta, Marketing terytorialny
Tourism marketing, City promotion, Territorial marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Strategie naprawcze stosowane w turystyce miasta postsocjalistycznego są interesującym przyczynkiem pozwalającym poznać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób społeczności lokalne potrafią wykorzystywać innowacyjne produkty marketingowe dla własnych celów ekonomicznie związanych z poprawą turystyki przyjazdowej. Można przyjąć, że takie produkty rozszerzają i utrwalają rynek nabywcy. Przypadkiem potwierdzającym to założenie są działania naprawcze podejmowane po roku 1989 przez władze Krakowa w ramach projektów własnych. (abstrakt oryginalny)

The analysis of available evidence indicates a complex transformation of Krakow tourism between 1989 and 2006. In general, such changes are multi-level and are based on strategic documents. Their basic function is to emerge from a crisis, and the principal goal of tourist-oriented supply is to provide an innovative product. Among examples of such products are newly-valorised Krakow locations as well as historical events unique to Poland and to Europe. These products are used in synergy, they are complementary and are developed gradually. They are also indicative of the effectiveness of the town's renovation initiatives: the number of guests that Krakow welcomes speaks for itself. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.
 2. Bednarska M., Gołembski G., Hołderna B., Mielcarek, Mruk H., Niezgoda A., Parysek J., Wojtasiewicz-Zygarłowski P., Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 3. Bizon-Górecka J., W poszukiwaniu modelu zarządzania organizacją przez projekty, "Przegląd Organizacji", nr 2/2009.
 4. Czornik M., Promocja miasta, AE, Katowice 2000.
 5. Ekspertyza dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Instytut Europejski w Łodzi, grudzień 2004, http://www.mrr.gov.pl/, s. 14, data dostępu 29.04.2011.
 6. Glondys D., Kraków 2000, konspekt, teczka Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych 1996, druk ulotny.
 7. Haml G., Innowacyjne zarządzanie, "Przegląd Organizacji" nr 3/2005.
 8. Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwokulturowe/ swiatowe-dziedzictwo, data dostępu 3.03.2011.
 9. Kowalczyk A., Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 2005, http://www.wgsr.uw.edu.pl, data dostępu 27.04.2011.
 10. Kozak W., Szanse polskich regionów na światowym rynku turystycznym
 11. Kraków 2000 Działania Fundacji Kultury związane z realizacją porozumienia i umowy wieloletniej z Gminą Miasta Krakowa, stan prac nad realizacją festiwalu Kraków 2000 [w:] Protokół nr 59/96 z posiedzenia Komisji Kultury, Ochrony Zabytków, Promocji i Współpracy Rady Krakowa odbytego 16 maja 1996 [w:] BR-03.0053.
 12. Kraków ledwo żyje z turystyki, Kronika Krakowa Dziennik Polski 1989, nr 259(28, 29).
 13. Kruczek Z,. Walas B., Promocja i informacja w turystyce, PROKSENIA, Kraków 2010.
 14. Łosińska E., Wyróżnione miasta przyciąga turystów, RP.pl, http://www.rp.pl/, data dostępu 29.03.2011.
 15. Najbar K., Uhruska M., Strategie zarządzania nieruchomościami, AE w Krakowie, http://www.tnn.org.pl/ ,data dostępu 27.04.2011.
 16. Protokół nr 48/95 z posiedzenia Komisji Kultury, Ochrony Zabytków, Promocji i Współpracy Rady Krakowa odbytego 26 października 1995 [w:] BR-03.0053.
 17. Protokół nr 59/96 z posiedzenia Komisji Kultury, Ochrony Zabytków, Promocji i Współpracy Rady Krakowa odbytego 16 maja 1996 [w:] BR-03.0053 A.
 18. Raport o stanie miasta 1992, Opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa.
 19. Raport o stanie miasta 1995, Opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju UMK, czerwiec 1997.
 20. Raport o stanie miasta 1996, Opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju UMK, czerwiec 1997.
 21. Raport o stanie miasta 1999, Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta UMK, Kraków 2000.
 22. Raport o stanie miasta 2005, Opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa.
 23. Raport studentów i wykładowców turystyki z Uniwersytetu w Lille, Czas krakowski nr 69(24)III.
 24. Ratkowska P., O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze Turystyka Kulturowa, nr 4-6, 2010, http://turystykakulturowa. org/archiwum/ data dostępu 26.04.2011.
 25. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny, data dostępu 24.04.2011.
 26. Rudnicki J., Siuta B., Innowacyjność strategii agile, http://www.ptzp.org.pl/ data dostępu 29.04.2011.
 27. Strategia Promocji Krakowa na lata 2002-2004, cel III przyjęcie i wypromowanie silnych krakowskich marek, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/, data dostępu 3.03.2011.
 28. Świerczewska Pietras K., Instrumenty wspierające działania rewitalizacyjne i ich wpływ na aktywizację zdegradowanych układów przestrzennych na przykładzie Wrocławia, Łodzi i Krakowa, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie, Kraków 2010, http://www.up.krakow.pl/ data dostępu 26.04.2011.
 29. Trzos J., Europäische Städte, Krakau, Biuro Promocji i Współpracy, UMK, [w:] Współpraca z miastami partnerskimi, Niemcy 1995-98.
 30. UCHWAŁA NR XXXII/298/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 1995 r. http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/, data dostępu 3.03.2011.
 31. Walczak W., Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, http://www.ementor. edu.pl/, luty 2010, data dostępu 26.04.2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu