BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zintegrowany system informatyczny w zarządzaniu logistyką
Computer Integrated System in the Logistics Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 209-220, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Logistyka, Systemy informatyczne, Systemy wspomagania zarządzania, Zintegrowane systemy informatyczne
Logistics, Computer system, Management support systems, Information integrated system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Narastająca walka konkurencyjna i przekształcanie się świata w społeczeństwo informacyjne wywołuje potrzebę przewartościowania tradycyjnej organizacji w coraz nowsze jej modele. Główne tendencje w rozwoju organizacji i zarządzania w nadchodzących latach są związane z wiedzą uczestników organizacji i z technologią informacyjną, która jest główną siłą zmian zachodzących w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono uwarunkowania zastosowania zintegrowanego systemu informatycznego w zarządzaniu logistyką. (abstrakt oryginalny)

The increasing rivalry and being transformed into the information society are calling world need of redefining the traditional organization in more and more new her models. Main tendencies in the development of the organization and managing in next years are associated with the wisdom of participants in the organization and with the information technology which is a main force of happening changes in the enterprise. In the article conditioning applying an integrated computer system in the logistics management was described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barczak A., Florek J., Sydoruk T., Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Akademia Podlaska, Siedlce, 2006.
  2. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995, cyt. za Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
  3. Blaik P., Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa 2001.
  4. Pfohl H., Large R., Zur Eingliederung der Logistik in die Aufbauorganisation von Unternehmen,Landsberg, cyt. za: P. Blaik, Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa 2001.
  5. Kale V., SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2001.
  6. Majewski J., Informatyka dla Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
  7. Piątkowski Z., Sankowski M., Logistyka, Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, 2005.
  8. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu