BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rolnicze choroby zawodowe oraz działania prewencyjne KRUS
Agricultural Industrial Diseases and Preventive Action of the Agricultural Social Insurance Fund
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 9-18, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia społeczne, Choroby zawodowe
Agriculture insurance, Social insurance, Industrial disease
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rolnicze choroby zawodowe podlegają ubezpieczeniu w ramach społecznego ubezpieczenia rolników. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązywała KRUS do prowadzenia działalności prewencyjnej. Przyjęto wówczas założenie, iż korzystniej jest prowadzić działania prewencyjne i rehabilitacyjne niż ich nie realizować i ponosić koszty wypłaty świadczeń. W artykule poddano ocenie rolnicze choroby zawodowe i związane z nimi działania prewencyjne KRUS. (abstrakt oryginalny)

Agricultural industrial diseases are submitted as part of public insurance for the farmers. The act from 20 December 1990 about the national retirement insurance of farmers, obliged the Agricultural Social Insurance Fund to conduct a preventive activity. They made assumption then that it was more favourable to conduct preventive and rehabilitation action than not to carry it out and to incur costs of the payment of benefits. In the article agricultural industrial diseases and associated with them preventive action of the Agricultural Social Insurance Fund were subjected to the evaluation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. nr 7 z 1998 r. poz. 25, nr 106, poz. 668.
  2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku, KRUS, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu