BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Litwiniuk Przemysław (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA), Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej
Insuring Accidents during the Agricultural Work
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 19-30, tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia społeczne, Wypadki przy pracy
Agriculture insurance, Social insurance, Accidents at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki przy pracy rolniczej oraz choroby zawodowe osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. W artykule podjęto próbę oceny występowania wypadków przy pracy rolniczej. (abstrakt oryginalny)

Issues of accidents in agricultural work contains a lot of interpretative problems. Starting from 1 January 1999 the Agricultural Social Insurance Fund is carrying out insurances against accidents motherhood, and sickness. As part of this, accidents at work are provided with insurance protection as well as agricultural and industrial diseases of people insured with in the system of the national retirement insurance of farmers. In the article an attempt at the evaluation of the appearance of accidents in agricultural work has been taken. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dziabania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu