BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gheorghiu Anca (Hyperion University, Bucharest, Romania), Gheorghiu Anda (Hyperion University, Bucharest, Romania)
Title
Romania's Country Risk Evolution Throughout the Years of Crisis
Ewolucja ryzyka państwowego w latach kryzysu w Rumunii
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 45-55, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kryzys finansowy państwa, Polityka państwowa, Analiza ryzyka
State financial crisis, State policy, Risk analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Rumunia
Romania
Abstract
Obecny kryzys gospodarczy miał swój początek w 2008 roku na rynkach finansowych państw rozwiniętych i bardzo szybko rozprzestrzeni się na cały świat. Kraje rozwijające się, Rumunia w szczególności, nie zostały odizolowane od jego wpływu. Ocena makroekonomicznego ryzyka jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw chcących wejść na nowe rynki i rozszerzyć swoją działalność na rynkach wschodzących. W artykule przeprowadzono zwięzłą analizę rumuńskiej politycznej, finansowej i społecznej ewolucji podczas kryzysu globalnego zapoczątkowanego w 2008 roku. Potencjalne krajowe ryzyko zostało dokładnie ocenione w kontekście regionalnym i globalnym od czasu ostatniego rozwoju międzynarodowego wpływającego na perspektywę rozwoju zrównoważonego w Rumunii. (abstrakt oryginalny)

The current global economic crisis burst in the financial markets of the developed economies in 2008, and shortly the worldwide real economy was affected. The developing world, Romania in particular, has not been isolated from its impact. Briefly, the term of "country risk" is explained and the most important credit rating agencies and political risk providers are listed. Assessing macroeconomic risks is crucial especially for companies wiling to enter new markets and expand their business in emergent regions. The paper makes a succinct analysis of Romanian political, financial and social evolution during the global crisis that came into view in 2008. The country risk prospective has been thoroughly evaluated in a global and regional context, since the last international developments affect Romania's prospects for sustainable growth for the foreseeable future. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloomberg Business Week, March 10, 2010.
 2. Bloomberg, Erste Group Research.
 3. ECR-Euromoney Country Risk (www.euromoney.com).
 4. European Commission Dates.
 5. Gheorghiu Anca - Econofizica investitionala, Victor Publishing House, Bucharest, 2007.
 6. Gheorghiu Anda, a Poll realised on http://polls.linkedin.com/p/56818/gokpq.
 7. Gheorghiu Anda, Managementul riscului la patrunderea pe piata interna- tionala, Victor Publishing House, Bucharest, 2009.
 8. http://www.bvb.ro.
 9. http://www.cofacerating.com/.
 10. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/CAR102010B.htm.
 11. http://www.intercapital.ro.
 12. http://www.moodys.com/.
 13. http:/www.wiiw.ac.at.
 14. National Bank of Romania-Financial Stability Report (2010).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu