BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowogródzka Teresa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Niewęgłowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
The Meaning of Institutional Support for the Sustainable Development of Country Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 105-113, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie, Ośrodki doradztwa rolniczego
Sustainable development, Rural areas, Agricultural advisory centers
Note
streszcz., summ.
Company
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach
Abstract
W opracowaniu przedstawiono rolę ośrodków doradztwa rolniczego w aspekcie popularyzacji i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zwrócono uwagę na istotną rolę, realizowane zadania oraz działalność doradztwa we współczesnym rolnictwie. Podjęto próbę analizy działań Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach w zakresie ekologii i ochrony środowiska, które mają istotny wpływ na zrównoważony rozwój wschodniej części województwa mazowieckiego. (abstrakt oryginalny)

The article shows the activity of agriculture advisory offices on the aspect of popularization and promotion of sustainable development of agriculture. The issues of an essential role, and tasks of advisory offices at the present were pointed out, also the activities of the Mazovian Agriculture Advisory Office in the matter of sustainable development of agriculture was analysed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., 2000: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERIA 2, 1.
  2. Fotyma M., Kuś J., Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego, [w:] Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku. Pamiętnik Puławski, IUNG 2000.
  3. Mizgajski A., Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w województwie poznańskim, "Przegląd Komunalny" nr 7/1998.
  4. Nowogródzka T., Wpływ rozwoju regionalnego na zmiany organizacji doradztwa rolniczego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach Nr 83, (2009), Seria: Administracja i Zarządzanie.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu