BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ebisch Oktawian (University of Applied Sciences, Trier, Germany), Gunha Tussavan (University of Applied Sciences, Trier, Germany), Staszak Olga (University of Applied Sciences, Trier, Germany), Temizsoy Güllü (University of Applied Sciences, Trier, Germany), Kuhn Elvira (University of Applied Sciences, Trier, Germany)
Title
Notwendige infrastrukturelle und ökologische Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Wasser
Infrastructure Needs and Ecological Action Ensuring the High Quality of Water
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 81-90, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Polityka ekologiczna, Woda, Sieć wodociągowa
Ecological politics, Water, Water supply network
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działania związane z zapewnieniem wysokiej jakości wody mogą rozwiązać problem dużego bezrobocia w Polsce oraz zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludności występujących znacznych ilości opadów. Szczególną wagę przywiązuje się do przestrzegania ochrony środowiska i jego wpływu na istniejącą infrastrukturę oraz nowe sieci wodociągowe i komunikacyjne. W artykule proponujemy rozwiązania prowadzące do rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Action associated with providing high quality water can solve the problem of seriousunemployment in Poland and provide a high standard of health care for the population. Special attention is being attached to observing environmental protection and its influence on the existing infrastructure, water supply system and communication. In the article we propose leading (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission (2008) - Ad-hoc Adivisory Group ICT for Energy Efficiency, Brüssel. 2008, S. 7.
 2. http://kzgw.gov.pl/pl/Program-Operacyjny-Infrastruktura-i-Srodowisko.html.
 3. http://levis.sggw.waw.pl/~ozw1/zgw/msos/05_06/jakosc/gfx/ryc38.gif.
 4. http://wp1143052.wp162.webpack.hosteurope.de/wiki/index.php/Pr%C3%A4 vention.
 5. http://www.apple.com/de/.
 6. http://www.auswaertigesamt. de/diplo/de/Laenderinformationen/Polen/Wirtschaft.html#t9.
 7. http://www.geuerbreckner.de/index.php/2010/09/ausstellung-berlin-zeichnetludwig- museum-koblenz-10-10-10-bis-05-12-10/.
 8. http://www.gtai.de/fdb-SE,MKT201003248008,Google.html.
 9. http://www.ludwigmuseum.org/ausstellung/aktuell.htm.
 10. http://www.zielonewrota.pl/art_v.php?art=2762&p.
 11. Präventiver Grundwasser- und Bodenschutz Europäische und nationale Vorgaben; Hrsg. Jürgen Beudt; Springer Verlag; Heidelberg 1999.
 12. Umweltprobleme in Polen-Dargestellt am Bespiel der Wojewodschaft Kattowitz; Inaugural-Dissertation; Diplomvolkswirtin Ingeborg Osthoff; Padeborn 1997.
 13. Umweltschutztechnik; K. Görner und K. Hübner; Springer Verlag; Berlin 1999. solutions for economic development.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu