BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
E-zarządzanie w działalności organizacji
E-management in the Organization Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 91-103, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nowe technologie, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Enterprise management, High-tech, Computer aiding management
Note
streszcz., summ.
Abstract
E-zarządzanie ukierunkowane jest na wspomaganie działalności pracowników organizacji, właścicieli oraz tych, do których jest zaadresowana działalność organizacji, a więc: klientów, konsumentów, petentów. W artykule przedstawiono znaczenie e-zarządzania w działalności organizacji. (abstrakt oryginalny)

E-management is directed at supporting the activity of employees of the organization, of owners and the others, who are active in the organization, that is: customers, consumers, applicants. In the article the meaning of e-management is described in organization activity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobiegała-Korona B., Doligański T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
  2. Kaznowski D., Nowy Marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
  3. Kisielnicki J., MIS Systemy Informatyczne Zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
  4. Łoboda M., Mącik R. (red.), Przedsiębiorczość internetowa, UMCS, Lublin 2005.
  5. Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  6. Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
  7. Wyrębek H., Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 88, Seria: Administracja i Zarządzanie (15)2011, Siedlce 2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu