BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauliuchuk Yury (Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś), Srywkina Ludmila (Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś)
Title
Algoritm rešeniâ zadači formirovaniâ optimal'nogo maršruta dviženiâ brigad rabočih v hode operativnogo planirovaniâ v stroitel'stve
The Task Solution Algorithm of Forming an Optimized Route of a Workers Brigade Moving in the Process of Operative Planning in Construction
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 47-56, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Budownictwo, Pracownicy fizyczni, Planowanie operacyjne
Construction sector, Manual workers, Operational planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proponowany materiał jest ciągiem logicznym badań, wymienionych w artykule "Funkcja docelowa zadania kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników w trakcie planowania operacyjnego". Opracowany algorytm pozwala na ukształtowanie marszruty ruchu brygad pracowników między obiektami budownictwa w operatywnym okresie planowym (miesiąc, tydzień), optymalny wg kilku odrębnych kryteriów z uwzględnieniem predyspozycji osoby podejmującej decyzję i daje możliwość dostosowania modelu do różnych warunków praktyki budownictwa, co podwyższa realistyczność zadań planowych i pozwala w sposób racjonalny wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The text is a logical continuation of an approach presented in the article under the title "The object function of the task of forming an optimized route of a workers brigade moving in the process of operative planning". The designed algorithm allows to form a route of a workers brigade moving between objects under construction during an operative planning term (a month, a week). The route is optimal according to some individual criteria with allowance for preferences of a decision maker and shall give a possibility of setting up the model towards different conditions of a construction practice. The algorithm increases the reality of planned tasks and gives a possibility of enterprise's resources intelligent use. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pauliuchuk Y., Srywkina L., Funkcja docelowa zadania kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników w trakcie planowania operacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 88, Seria: Administracja i Zarządzanie (15)2011.
  2. Бусленко Н.П. и др., Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко, Сов. радио, Москва 1979.
  3. Дубров А.М., Компонентный анализ и эффективность в экономике, Финансы и статистика, Москва 2002.
  4. Коломоец Ф.Г., Основы системного анализа и теории принятия решений, Тесей, Минск 2006.
  5. Мухин В.И., Исследование систем управления, Экзамен, Москва 2002.
  6. Розен В.В., Математические модели принятия решений в экономике, Книжный дом "Университет", Высшая школа, Москва 2002.
  7. Синюк В.Г., Шевырев А.В., Использование информационно-аналити- ческих технологий при принятии управленческих решений, Экзамен, Москва 2003.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu