BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Adam (Częstochowa University of Technology), Ziora Leszek (Częstochowa University of Technology)
Title
Application of Cloud Computing Solutions in Enterprises : Review of Selected Foreign Practical Applications
Zastosowanie rozwiązań cloud computing w przedsiębiorstwach. Przegląd wybranych zagranicznych zastosowań praktycznych
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 205, s. 203-213, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011: Information Systems in Business
Keyword
Przedsiębiorstwo, Przetwarzanie danych, Rozproszone przetwarzanie danych, Chmura obliczeniowa
Enterprises, Data processing, Data processing diffuse, Cloud computing
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule skoncentrowano się na rozważaniach dotyczących rozwiązań przetwarzania w chmurze. Przedstawiono charakterystykę cloud computing, jego modele, w tym kluczowe elementy stanowiące architekturę takiego rozwiązania, oraz propozycję modelu przetwarzania w chmurze przeznaczoną dla organizacji biznesowych uwzględniającą również wirtualizację. Zaprezentowano praktyczne zagraniczne przykłady zastosowań cloud computing w takich przedsiębiorstwach, jak Microsoft, Google, Amazon. Wspomniane przedsiębiorstwa są równocześnie dostawcami rozwiązań przetwarzania w chmurze. (abstrakt oryginalny)

The article is focused on the issues of cloud computing solutions. It presents characteristics of cloud computing, its deployment models, fundamental architecture elements creating such a solution, proposal of Cloud-Based model for Business Organizations including virtualization. It also presents foreign practical application of cloud computing solutions provided in such enterprises as Microsoft, Google, Amazon. These enterprises are vendors of such solutions as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antonopoulos N., Gillam L. (Eds.) (2010), Cloud Computing. Principles, Systems and Applications, Springer, London.
 2. Armbrust M., Fox A., Griffith R., Joseph A.D., Katz R., Konwinski A., Lee G., Patterson D., Rabkin A., Stoica I., Zaharia M. (2010), A view of cloud computing, Commun. ACM 53, 4 (April 2010), pp. 50–58 DOI=10.1145/1721654.1721672, http://doi.acm.org/10.1145/1721654.1721672.
 3. Babar M., Chauhan M. (2011), A tale of migration to cloud computing for sharing experiences and observations, [in:] Proceedings of the 2nd International Workshop on Software Engineering for Cloud Computing, ACM, New York.
 4. Buyya R., Broberg J., Goscinski A. (Eds.) (2011), Cloud Computing. Principles and Paradigms, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ.
 5. Furth B., Escalante A. (2010), Handbook of Cloud Computing, Springer, New York.
 6. Hugos M., Hulitzky D. (2011), Business in the Cloud. What Every Business Needs to Know about Cloud Computing, John Wiley and Sons, Indianapolis.
 7. Kaufman Ch., Venkatapathy R. (2010), Windows Azure Security Overview, http://www.microsoft.com/windowsazure/Whitepapers/securityoverview/ (accessed 14.07.2011).
 8. Krutz R.L., Vines R.D. (2010), Cloud Security. A Comprehensive Guide to Secure Cloud Computing, Wiley Publishing, Indianapolis.
 9. Marston S., Li Z., Bandyopadhyay S., Zhang J., Ghalsasi A. (2011), Cloud computing – the business perspective, Decision Support Systems Journal, Vol. 51, Elsevier, pp. 176–189.
 10. Mvelase P., Dlodlo N., Williams Q., Adigun M. (2011), Virtual enterprise model for enabling cloud computing for SMMEs, [in:] Proceedings of the 2011 International Conference on Intelligent Semantic Web-Services and Applications, ACM, New York.
 11. Nowicki A. (Ed.) (2006), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa.
 12. Nowicki A., Turek T. (Eds.) (2010), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 13. Rot A., Ziora L. (2008), Selected problems of Web services security, [in:] H.R. Arabnia, A. Marsh (Eds.), SWWS 2008. Proceedings of the 2008 International Conference on Semantic Web & Web Services, Las Vegas, Nevada, USA., CSREA Press, pp. 210-214.
 14. Velte A.T., Velte T.J., Elsenpeter R. (2010), Cloud Computing. A Practical Approach, Mc Graw Hill, New York.
 15. Williams M. (2010), A Quick Start Guide to Cloud Computing. Moving Your Business into a Cloud, Kogan Page, London.
 16. www.idcpoland.pl.
 17. Ziora L. (2008), Możliwości wykorzystania przetwarzania siatkowego w przedsiębiorstwie. Przegląd wybranych studiów przypadków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu