BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Damian (Uniwersytet Gdański), Jurkiewicz Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Title
Uwarunkowania wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP w 2009 roku : wyniki badań ankietowych
Determinants of the Use of Insurance Products by SMEs in 2009 - Sample Survey Results
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 69-76, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ubezpieczenia przedsiębiorstw
Insurances, Small business, Business insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ważną częścią rynku ubezpieczeniowego. Rozwój gospodarczy i zmiany zachodzące w Polsce powodują także zmiany w zachowaniach przedsiębiorców na rynku ubezpieczeń. W artykule przedstawiono wyniki badań reprezentatywnych małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonych w roku 2009. Analizie poddano najważniejsze czynniki mające wpływ na wykorzystywanie ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The sector of small and medium-sized enterprises (SMEs) constitutes an important part of the insurance market. Economic development and market reforms carried out in Poland resulted in changes of enterprises' attitudes towards insurance services. The authors present results and findings of the nationwide sample survey of the SMEs sector's activity in 2009. Main factors influencing the use of insurance products by SMEs have been identified and analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borda, M., Kwiecień, I., 2007, Analiza wykorzystania ubezpieczeń gospodarczych w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3/4.
  2. Jedynak, P., 2009, Podaż usług ubezpieczeniowych a ciągłość działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
  3. Mikulska, A., 2009, Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MŚP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2.
  4. GUS, 2006, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2004, GUS, Warszawa.
  5. KNF, 2008, Dane roczne, Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2008, Część V.
  6. PARP, 2009, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa.
  7. http://www.knf.gov.pl/Images/V%2E%20Sprawozdanie_stat_2008_k_tcm75-12134.xls [dostęp: 19.06.2010].
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu