BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniłowska Alina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola pomocy krajowej we wspieraniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
The Role of State Aid for Agri-Food Enterprises in the UE Membership Conditions
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 61-69, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kredyt preferencyjny, Dotacje, Przetwórstwo rolno-spożywcze
Preferential loan, Grants, Agricultural and food processing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena zakresu i skali pomocy krajowej dla przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego na tle pomocy oferowanej w ramach programów finansowanych ze środków unijnych, w tym głównie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zakres pomocy krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej jest podobny do zakresu sprzed akcesji, jednak skala tej pomocy jest wielokrotnie niższa, w porównaniu do skali w początkowym okresie funkcjonowania systemu kredytów preferencyjnych czy nawet w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście do UE. Kredyty preferencyjne mogą być traktowane jako uzupełnienie wsparcia, o które mogą się ubiegać przedsiębiorstwa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W pomocy krajowej preferowane są mleczarstwo i przetwórstwo mięsa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to analyze the subject, scope and terms of state support for agri-food enterprises in European Union member conditions in the ground of support for enterprises In the frame of different EU schemes, mainly from Programme for Development of Rural Areas 2007-2013. The analyses showed that the subject of the state aid did not change after EU accession noticeably; however, scope of it is many times lower comparing with the first years of preferential credit system operating. Preferential credits are additional measure to support schemes financed from EU funds. In the state aid, the dairy and meat enterprises are preferred. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beksiak J., 2001. Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Chrastinova Z., 1999. Financing of the Agricultural Sector of the Slovak Republic and Credit Infrastructure. Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies, OECD Proceedings. OECD Centre for Co-operation with Non-Member, 358-364.
  3. Daniłowska A., 1999. Kredyt preferencyjny jako narzędzie wspierania rozwoju regionalnego w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. I, zeszyt 1, 93-98.
  4. Silar J. and Doucha T., 1999. Credit Support Schemes Provided by the Support and the Guarantee Fund for Farmers and Forestry in the Czech Republic. Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies, OECD Proceedings. OECD Centre for Co-operation with Non-Member, 263-276.
  5. Ulrich A., 1999. The Activities of the Rural Credit Guarantee Foundation in Hungary. Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies, OECD Proceedings. OECD Centre for Co-operation with Non-Member, 289-292.
  6. SAPARD - wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2006.
  7. Sprawozdania z działalności ARiMR w latach 1994-2008. ARiMR, Warszawa 1995-2009.
  8. www.arimr.gov.pl 12.04.2010 (Blisko 14 miliardów zł wypłaciła ARiMR z PROW 2007-2013)
  9. www.nbp.gov.pl 12.04.2010 (Statystyka i sprawozdawczość. Instrumenty NBP)
  10. www.parp.gov.pl 12.04.2010 (Dofinansowanie. Pożyczki i poręczenia)
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu