BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Pierwsza praca - wyobrażenia i rzeczywistość w opinii studentów
A First Job : Expectations and Reality in as Seen by Students
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 101-109, wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Praca, Studenci, Mobbing, Środowisko pracy, Badania ankietowe, Oczekiwania
Labour, Students, Mobbing, Working environment, Questionnaire survey, Expectations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano oczekiwania studentów wobec pierwszej pracy oraz wybrane wyniki badań związanych z doświadczeniami w niej zdobywanymi. Wskazano w sposób szczególny na wielość doświadczeń, podkreślając tendencje w ich występowaniu oraz nasileniu w zależności od takich cech, jak czas zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę czy płeć badanych. Całość zachowań odniesiono do patologii związanych z relacjami międzyludzkimi. Zasygnalizowano rozbieżności oczekiwań pracowników w stosunku do realiów miejsca pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper looks at student expectation with respect to their first job as well as selected research results on actual job experience. Specifically stressed is the multiplicity of experience underscoring trends in frequency and tendencies relating to qualities such as employment duration, type of employment contract, and the sex of the subject. The set of behaviors was related to pathologies involving interpersonal relations. A divergence of worker expectations with respect to the reality of the workplace is also signaled. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2009), Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Difin, Warszawa.
  2. Czapka M., red. (2005), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, WSEiA, Bytom, s. 19.
  3. Czarnecki K. (1985), Rozwój zawodowy, IWZZ, Warszawa.
  4. Dąbrowska-Kaczmarek M., Banasik P. (2004), Jak wygrać z mobbingiem?, Scientific Publishing group, Gdańsk, s. 17.
  5. Dolniak B. (2008), Taktyczna profilaktyka, [w:] "Personel i Zarządzanie", nr 10.2008, dostęp on-line: [http://personel.infor.pl/archiwum/2008/10/000004400,Taktyczna-profilaktyka.html].
  6. Zawadzka A.M., red. (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, WN PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu