BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbek Janusz
Title
Subiektywna koncepcja kształtowania zachowań projakościowych w samochodowych stacjach dealerskich : model antykryzysowy
Subjective Conception of the Development of Pro-quality Behavior in Authorized Car Dealers : the Anti-crisis Type
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 3, s. 20-29, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Dealer samochodowy, Jakość, Zmiany organizacyjne, Normy ISO 9001, System zarządzania jakością
Car dealer, Quality, Organisational change, ISO 9001, Quality management systems
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule, zostały zaprezentowane działania projakościowe na poziomie działań, podprocesów i procesów. Autor zwrócił uwagę na te elementy strategii projakościowej, które umożliwiają organizacji osiągnięcie wysokich rezultatów jakościowych. W artykule wykazano, że proste rozwiązania i zmiany organizacyjne, zgodne z wymaganiami normy ISO 9001: 2008 zastosowane w samochodowej stacji dealerskiej mogą stanowić dobry wstęp do wdrożenia w organizacji filozofii TQM. Właśnie te organizacje, w których kultura organizacyjna poprzez system idei, norm i wartości podzielanych przez pracowników przedsiębiorstwa, jest spójna z filozofią TQM będą efektywnie funkcjonować na rynku nawet w czasie kryzysu gospodarczego i będzie możliwy ich intensywny rozwój zaraz po zakończeniu kryzysu. (abstrakt oryginalny)

In the paper the pro-quality actions at the process level are presented. The author describes the elements concerning the quality assurance focusing on the quality which leads the company to high level of quality results. The paper shows that simple pro-quality actions conducted in the automotive car dealer and organizations changes in accordance with the requirements of ISO 9001: 2008 could be an introduction to implementation of the TQM philosophy. An organization in which the quality culture works through the system of values and ideas shared by company emploees and which is consistent with the TQM philosophy, will effectively function on the market even during the economic crisis and will progress after its end. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cholewicka-Goździk K. (2008) Istota zarządzania jakością. Problemy Jakości, 6.
 2. Hamrol A., Musiał M. (2004) Nowa metoda oceny systemu zarządzania jakością i jej walidacja, [w:] Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 3. Karpiel Ł., Gola J. (2006) Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe. Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Ligarski M.J. (2006) Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją. Przegląd Organizacji, nr 9.
 5. Liker J.K. (2005) Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. MT Biznes.
 6. Lisiecka K. (2002) Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Lisiecka K. (1996) Rachunek kosztów jakości - narzędziem obniżki kosztów wytwarzania [w:] T. Wawak (red): Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Mazurkiewicz J., Banaszak I., Wierzbicka M. (2007) Badania efektywności systemu zarządzania jakością. Problemy Jakości, 8.
 9. Peppard J., Rowland P. (1997) Re-engineering. Gebethner i Ska. Warszawa.
 10. PN - EN ISO 9000: 2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 11. PN - EN ISO 9001: 2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 12. PN - EN ISO 9004: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 13. Rummler G.A., Brache A.P. (2000) Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 14. Sikora T., Bałaga A. (2006) Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych. Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Sikora T., Ząbek J. (2009) Zarządzanie a wzrost konkurencyjności autoryzowanych dealerów samochodowych. Problemy Jakości, 3.
 16. Wawak T. (2006) Determinanty jakości zarządzania. Problemy Jakości, 11.
 17. Wyrwicka M., Zielenkiewicz J. (2008) Metoda identyfikacji procesów. Problemy Jakości, 8.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu