BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Marek (Poznań University of Economics, Poland)
Title
The Financialization of the Economy : Views from the Institutional Perspective
Finansyzacja gospodarki : spojrzenie z perspektywy instytucjonalnej
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 3(15), 2011, nr 208, s. 200-210, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Keyword
Ekonomia instytucjonalna, Rozwój gospodarczy
Institutional economics, Economic development
Note
summ., streszcz.
Abstract
W literaturze ekonomicznej coraz większą popularność zyskuje pojęcie finansyzacji. Celem opracowania jest obok określenia istoty finansyzacji, jej historycznego zakresu i przejawów, próba spojrzenia na finansyzację z perspektywy ekonomii instytucjonalnej. W przekonaniu autora finansyzacja jest jednym z przejawów kolejnego etapu rozwoju gospodarki rynkowej zwłaszcza w krajach najwyżej rozwiniętych, a jej źródła tkwią zarówno w zjawiskach ekonomicznych, jak i tych ze sfery społeczno-kulturowej, a w tym z obszaru polityki. Ekonomiści, niezależnie od stopnia przekonania co do szczególnej roli finansyzacji, powinni w swych działaniach w sferze naukowej i dydaktycznej uwzględniać konsekwencje tego zjawiska i potrzebę integracji rozważań o sferze finansowej i realnej. (abstrakt oryginalny)

In the economic literature the idea of financialization is becoming more and more popular. The main aim of this paper is to look at financialization from the perspective of institutional economics. The nature of financialization as well as its history and manifestations are also presented. In author's opinion, financialization is a manifestation of the next stage of development of the market economy, especially in the most developed countries. Its origins lie in both economic phenomena as well as the socio-cultural, including the area of political life. Economists, regardless to what extent they are convinced of the specific role of financialization, should take into account the consequences of this phenomenon in their academic and research efforts, as well as the needs to integrate considerations regarding the financial sector and the real economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boyer R., Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis, Economy and Society 2000, Vol. 29, No. 1, pp. 111-145.
 2. Boyer R., Coherence, diversity, and the evolution of capitalisms - The institutional complementarity hypothesis, Evolutionary and Institutional Economic Review 2005, Vol. 2, No. 1.
 3. Engelen E., The case for financialization, Competition & Change 2008, Vol. 12, No. 2.
 4. Epstein G.A. (ed.), Financialisation and the World Economy, Edward Elgar Pub, 2006.
 5. Freeman R.B., It's financialization!, International Labour Review 2010, Vol. 149, No. 2.
 6. Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K., Shareholder value and financialisation: Consultancy promises, management moves, Economy and Society 2000, Vol. 29, No. 1, pp. 80-110.
 7. Gwiazdowski R., [interview], Przekrój, 23.10.2008.
 8. Hall S., Financialised elites and the changing nature of finance capitalism: Investment bankers in London's financial district, Competition & Change 2009, Vol. 13, No. 2.
 9. Knafo S., Liberalisation and the political economy of financial bubbles, Competition & Change 2009, Vol. 13, No. 2.
 10. Mączyńska E., Czy to starość?, Gazeta Bankowa, 07.04.2009.
 11. Orhangazi Ö., Financialization and the US Economy, Edward Elgar, Northamptom, MA 2008.
 12. Puls Biznesu, No. 57, 23.03.2011.
 13. Stockhammer E., Financialisation and the slowdown of accumulation, Cambridge Journal of Economics 2004, Vol. 28, No. 5.
 14. van Treeck T., A synthetic, stock-flow consistent macroeconomic model of "financialisation", Cambridge Journal of Economics 2009, Vol. 33.
 15. Wigan D., Financialisation and derivatives: Constructing an artifice of indifference, Competition & Change 2009, Vol. 13, No. 2.
 16. Williams K., From shareholder value to present-day capitalism, Economy and Society 2000, Vol. 29, No. 1.
 17. Ząbkowicz A., Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach niefinansowych (financialization) - kontekst instytucjonalny, Organizacja i Kierowanie 2009, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu