BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Próchniak Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Witkowski Bartosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Konwergencja gospodarcza typu β w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań
Real Economic β Convergence and the Stability of the Results
Source
Bank i Kredyt, 2012, nr 2, s. 25-58, aneks, bibliogr. 50 poz.
Keyword
Konwergencja, Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Estymacja bayesowska
Convergence, Economic growth, Factors of economic growth, Bayesian estimation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie tempa konwergencji typu β w heterogenicznej grupie większości krajów świata przy zastosowaniu bayesowskiego uśredniania oszacowań (bayesian averaging of classical estimates - BACE). Wykorzystujemy tutaj podejście zaproponowane przez Sala-i-Martina, Doppelhofera i Millera (2004), które umożliwia estymację interesujących nas parametrów bez precyzowania a priori dokładnego zbioru czynników wzrostu użytych jako zmienne kontrolne w modelowaniu wzrostu gospodarczego. W przeciwieństwie jednak do przywołanego badania, które dotyczy determinant wzrostu gospodarczego, w naszej analizie koncentrujemy się na weryfikacji występowania zbieżności typu β i oszacowaniu jej tempa. Badanie obejmuje 127 krajów i okres 1970-2009. Metodę BACE stosujemy do danych panelowych podzielonych na pięcioletnie podokresy. Rozważamy 19 potencjalnych czynników wzrostu, a także początkowy poziom PKB jako podstawową zmienną w modelu konwergencji, przy czym ta ostatnia zmienna pojawia się we wszystkich szacowanych równaniach regresji. Stwierdzamy występowanie konwergencji typu β, której tempo szacujemy na około 1,3% rocznie, a więc wolniejsze, niż wynika to z większości badań. Ponadto przeprowadzamy analizę, która pozwala na określenie najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego badanych krajów. Nasze wnioski w tym zakresie nie wydają się kontrowersyjne, jednak różnią się w pewnym stopniu od uzyskanych przez innych autorów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze whether there is and - possibly - how strong is the GDP β-convergence in a heterogeneous group that includes most countries of the world. In order to do that, we use bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach proposed by Sala-i-Martin, Doppelhofer and Miller (2004). It enables us to estimate a model without imposing an a priori assumption regarding the exact set of growth factors used as control variables in the growth regression. Unlike in the Sala-i-Martin, Doppelhofer and Miller (2004) analysis, which concerns economic growth determinants, we focus on verifying the β-convergence hypothesis and estimating its pace. The analysis covers 127 countries and the 1970-2009 period. We apply the BACE approach to panel data divided into five-year subperiods. We use 19 potential growth factors accompanied by an initial GDP level as a basic variable in the convergence model; the latter variable appears in all the estimated regression equations. We confirm existence of β-convergence, whose rate is about 1.3% p.a., which is lower than it is concluded in most of the research in this field. Furthermore, we carry out the analysis aiming at identifying the main economic growth determinants of the countries under study. In this respect our conclusions are not controversial, however they are slightly different from those drawn by other authors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abreu M., de Groot H., Florax R. (2005), A meta-analysis of β-convergence: the legendary 2%, Journal of Economic Surveys, 19(39), 389-420.
 2. Andrés J., Doménech R., Molinas C. (1996), Macroeconomic performance and convergence in OECD countries, European Economic Review, 40(9), 1683-1704.
 3. Baltagi B. (2005), Econometric analysis of panel data, Wiley, Chichester.
 4. Barro R.J. (1991), Economic growth in a cross section of countries, Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443.
 5. Barro R.J., Lee J.-W. (1994), Sources of economic growth, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 40, 1-46.
 6. Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1990), Economic growth and convergence across the United States, NBER Working Paper, 3419, Cambridge, MA.
 7. Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2003), Economic growth, The MIT Press, Cambridge-London.
 8. Bergh A., Karlsson M. (2010), Government size and growth: accounting for economic freedom and globalization, Public Choice, 142(1-2), 195-213.
 9. Bryant H.L., Davis G.C. (2008), Revisiting aggregate U.S. meat demand with a Bayesian averaging of classical estimates approach: do we need a more general theory?, American Journal of Agricultural Economics, 90(1), 103-116.
 10. Chowdhury K. (2005), What's happening to per capita GDP in the ASEAN countries? An analysis of convergence, 1960-2001, Applied Econometrics and International Development, 5, 49-68.
 11. Ciccone A., Jarociński M. (2010), Determinants of economic growth: will data tell?, American Economic Journal: Macroeconomics, 2, 223-247.
 12. Crespo Cuaresma J., Doppelhofer G. (2007), Nonlinearities in cross-country growth regressions: a Bayesian Averaging of Thresholds (BAT) approach, Journal of Macroeconomics, 29(3), 541-554.
 13. Dobson S., Ramlogan C. (2002), Economic growth and convergence in Latin America, Journal of Development Studies, 38(6), 83-104.
 14. Engelbrecht H.-J., Kelsen B. (1999), Economic growth and convergence amongst the APEC economies 1965-1990, Asian Economic Journal, 13(1), 1-17.
 15. Evans P., Karras G. (1996), Convergence revisited, Journal of Monetary Economics, 37(2), 249-265.
 16. Fraser Institute (2011), Economic freedom of the World 2010 Annual Report, http://www.freetheworld.com/release.html.
 17. Freedom House (2011), Freedom in the World, http://www.freedomhouse.org/template.cfm? page=15.
 18. de la Fuente A. (2003), Convergence equations and income dynamics: the sources of OECD convergence, 1970-1995, Economica, 70, 655-671.
 19. Giudici E., Mollick A.V. (2008), Convergence in the Eastern Caribbean States, Annals of Regional Science, 42(4), 893-909.
 20. Hendry D.F., Krolzig H.-M. (2004), We ran one regression, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66(5), 799-810.
 21. Heston A., Summers R., Aten B. (2011), Penn World Table Version 7.0, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, March, http://pwt.econ.upenn.edu/.
 22. Islam N. (1995), Growth empirics: A panel data approach, Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1127-1170.
 23. Islam N. (2003), What have we learnt from the convergence debate?, Journal of Economic Surveys, 17(3), 309-362.
 24. Kumar M.S., Woo J. (2010), Public debt and growth, IMF Working Paper, WP/10/174, Washington D.C.
 25. Leamer E. (1983), Let's take the con out of econometrics, American Economic Review, 73(1), 31-43.
 26. Levine R., Renelt D. (1992), A sensitivity analysis of cross-country growth regressions, American Economic Review, 82(4), 942-963.
 27. Liberto A., Symons J. (2003), Some econometric issues in convergence regressions, The Manchester School, 71(3), 293-307.
 28. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.
 29. Mello M., Perrelli R. (2003), Growth equations: a quantile regression exploration, Quarterly Review of Economics and Finance, 43(3), 643-667.
 30. Moral-Benito E. (2010), Determinants of economic growth: A Bayesian panel-data approach, CEMFI Working Paper, 719, Madrid.
 31. Murthy N.R.V., Chien I.S. (1997), The empirics of economic growth for OECD countries: some new findings, Economics Letters, 55(3), 425-429.
 32. Murthy N.R.V., Upkolo V. (1999), A test of the conditional convergence hypothesis: econometric evidence from African countries, Economics Letters, 65(3), 249-253.
 33. Nakamura H. (2001), An empirical reexamination of the Solow growth model, Journal of the Japanese and International Economics, 15(3), 323-340.
 34. Nonneman W., Vanhoudt P. (1996), A further augmentation of the Solow model and the empirics of economic growth for OECD countries, Quarterly Journal of Economics, 111(4), 943-953.
 35. Próchniak M., Witkowski B. (2006), Modelowanie realnej konwergencji w skali międzynarodowej, Gospodarka Narodowa, 10, 1-31.
 36. Rapacki R., red. (2009), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 37. Rapacki R., Próchniak M. (2010), Economic growth paths in the CEE countries and in selected emerging economies, 1993-2007, Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, 2(1), 5-33.
 38. Rogut A., Roszkowska S. (2006), Konwergencja warunkowa w krajach transformacji, Gospodarka Narodowa, 9, 35-55.
 39. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 40. Sala-i-Martin X. (1996a), Regional cohesion: evidence and theories of regional growth and convergence, European Economic Review, 40(6), 1325-1352.
 41. Sala-i-Martin X. (1996b), The classical approach to convergence analysis, Economic Journal, 106(437), 1019-1036.
 42. Sala-i-Martin X., Doppelhofer G., Miller R. (2004), Determinants of long-term growth: a Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) approach, American Economic Review, 94(4), 813-835.
 43. Silvestriadou K., Balasubramanyam V.N. (2000), Trade policy, foreign direct investment, and convergence, Review of Development Economics, 4(2), 279-291.
 44. Solow R.M. (1956), A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 45. Varblane U., Vahter P. (2005), An Analysis of the Economic Convergence Process in the Transition Countries, University of Tartu (tekst niepublikowany).
 46. Wane A.A. (2004), Growth and convergence in WAEMU countries, IMF Working Paper, 198, Washington D.C.
 47. Wojtyna A. (2002), Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, Gospodarka Narodowa, 10, 1-24.
 48. Wojtyna A. (2007), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, Gospodarka Narodowa, 5-6, 1-23.
 49. Wolszczak-Derlacz J. (2009), Does Migration Lead to Economic Convergence in an Enlarged European Market?, Bank i Kredyt, 40(4), 73-90.
 50. World Bank (2011), World Development Indicators Database, http://databank.worldbank.org/.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu