BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Olga (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Doświadczenie czy wykształcenie? : Polski rynek pracy ludzi młodych - eksperyment korespondencyjny
Experience or Education? : Polish Youth Labour Market - a Field Experiment
Source
Bank i Kredyt, 2012, nr 1, s. 27-47, aneks, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie ludzi młodych, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Model probitowy, Analiza ekonometryczna, Ceteris paribus
Labour market, Youth unemployment, Employment discrimination, Probit model, Econometric analysis, Ceteris paribus
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu korespondencyjnego, którego celem było zbadanie podejścia i preferencji polskich pracodawców podczas rekrutacji młodych pracowników. W tym celu wyselekcjonowano 240 ogłoszeń o pracę i w odpowiedzi na nie wysłano po cztery aplikacje - dwóch kobiet i dwóch mężczyzn - różniące się stażem zawodowym i jakością ukończonych uczelni. Kandydaci ze stażem pracy wynoszącym około dwóch lat i dyplomem uczelni uznawanej za mniej prestiżową mieli, ceteris paribus, o około 0,06 wyższe szanse, by otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną niż ich rówieśnicy z krótszym doświadczeniem zawodowym, ale z dyplomami czołowych uczelni w Polsce lub za granicą. Ponadto takim kandydatom znacznie częściej oferowano zaproszenie do dalszej rekrutacji w takich branżach, jak rachunkowość i finanse niż np. zarządzanie zasobami ludzkimi czy marketing. Eksperyment nie potwierdził dyskryminacji płciowej w badanym segmencie rynku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a field experiment - correspondence test - conducted to investigate the attitude and preferences of Polish employers in recruiting a young worker. For this purpose, 240 job advertisements were selected, in response to which the set of 4 applications - 2 women and 2 men - differing in the length of professional experience and quality of completed college - were sent. Applicants who with about 2 years work experience had and Master diploma from the less prestigious University, ceteris paribus, about 6 percent higher chance to receive a callback than their peers whose professional experience were shorter, but they obtained the diploma from leading university in Poland or abroad. Moreover, the experience was much more than the quality of education important for employers in areas such as accounting and finance, than for example the HR or marketing. The experiment did not confirm the gender discrimination in the test market segment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albert R., Escot L., Fernandez-Cornejo J.A. (2011), A field experiment to study sex and age discrimination in the Madrid labor market, International Journal of Human Resource Management, 22, 351-375.
 2. Allasino E., Reyneri E., Venturini A., Zincone G. (2004), Labor market discrimination against migrant workers in Italy, International Migrations Paper, 67, International Labour Office. Geneve.
 3. Antecol H., Jong A., Steinberg M., (2007), The sexual orientation wage gap: the role of occupational sorting, human capital, and discrimination, IZA Discussion Paper, 2945.
 4. Arrijn P., Feld S., Nayer A. (1998), Discrimination in access to employment on grounds of foreign origin: the case of Belgium, International Migrations Papers, 23E, International Labour Office, Geneve.
 5. Arrow K. (1973), The theory of discrimination, w: O. Ashenfelter, A. Rees (red.), Discrimination in labor markets, Princeton University Press.
 6. Becker G. (1957), The economics of discrimination, Chicago, The University of Chicago Press.
 7. Bertrand M., Mullainathan S. (2004), Are Emily and Greg more employable than Lakisha and Jamais Afield experiment on labor market discrimination, NBER Working Paper, 9873.
 8. Blau F., Jusenius C.I. (1976), 'Economists' approaches to sex segregation in the labor market: an appraisal, Signs, 1(3), 181-199.
 9. Bovenkerk F., Gras M., Ramsoedh D. (1995), Testing discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands, International Migration Papers. 4, International Labour Office, Geneve.
 10. Brown C., Gay P. (1985), Racial discrimination: 17 years after the Act, Policy Studies Institute, London.
 11. Daniel W.W. (1968), Racial discrimination in England, Penguin Books, Middlesex.
 12. Groebner D.F., Skannon P.W., Fry P.C., Smith K.D. (2002), Rusiness statistics: decision making approach, Prentice Hall, London.
 13. Heilman M.E., Saruwatari L.R. (1979), When the beauty is beastly: the effect of apperence and sex on evaluation on job applicants for managerial and no managerial jobs, Organizational Behavior and Human Decision Process, 23(3), 360-372.
 14. Henry F., Ginzberg E. (1985), Who gets the work? A test of racial discrimination in employment, The Urban Alliance on Race Relations and the Social Planning Council of Metropolitan Toronto, Toronto.
 15. Hubbuck J., Carter S. (1980), Haifa chance? A report on job discrimination against young blacks in Nottingham, Commission for Racial Inequality, London.
 16. Kaas L, Manger C. (2010), Ethnic discrimination in Germany's labour market: a field experiment, IZA Discussion Paper, 4741.
 17. Nunes A., Seligman B. (1999), Treatment of Caucasian and African-American by San Francisco Bay Area employment agencies: results of studies using 'testers', The Testing Project of the Impact Fund, The Impact Fund, San Francisco.
 18. Pager D., Quilian L. (2005), Walking the talk? What employers say versus what they do, American Sociological Review, 70, 355-380.
 19. Phelps E.S. (1972), The statistical theory of racism and sexism, American Economic Review, 62(4), 659-661.
 20. Piore M.J., (1970), Jobs and training, w: H. Beer, R.E. Baringer (red.), The state and the poor, Winthrop Press, Cambridge.
 21. Riach P., Rich J. (1991), Testing for racial discrimination in the labor market, Cambridge Journal of Economics, 15(3), 239-259.
 22. Riach P., Rich J. (2002), Field experiments of discrimination in the market place, The Economic journal, 112(483), 480-518.
 23. Taran P. (2007), Discrimination against native Swedes of immigrant origin in access to employment, International Migrations Papers, 2, International Labour Office, Geneve.
 24. Thurow L.C. (1975), Generating inequity, New York, Basic Book.
 25. Turner M., Fix M., Struyk R. (1991), Opportunities denied, opportunities diminished: racial discrimination in hiring, UI Report 91-9, The Urban Institute Press, Washington.
 26. Weichselbaumer D. (2000), Is it sex or personality? The impact of sex-stereotypes on discrimination in applicant selection, Department of Economics Working Paper, 0011, University of Linz.
 27. Zeger de Beijl R. (2000), Documenting discrimination against migrant workers in the labour market. A comparative study of four European countries, International Labour Office, Geneve.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu