BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym
Quality Management in the Automotive Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 23-32, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przemysł motoryzacyjny, Zarządzanie jakością, Preferencje konsumenta, Normy ISO/TS 16949
Automotive industry, Quality management, Consumer preferences, ISO/TS 16949
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wysoką jakość wyrobu lub usługi można osiągnąć poprzez spełnienie wymagań i oczekiwań klientów. Klient jest więc kluczową postacią zarządzania jakością. Ma on swój udział w projektowaniu produktu, jego wytwarzaniu, sprzedaży, modyfikacjach. Dlatego też głównym obszarem zarządzania jakością jest identyfikacja klienta. Jakość jest jedną z podstaw wyboru produktu przez klientów. Może więc stać się ona cechą odróżniającą daną organizację od innych oraz mieć wpływ na jej reputację. Jest to szczególnie ważne w przemyśle motoryzacyjnym. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdrażania zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The high quality of the product or service can be achieved by meeting customer requirements and expectations. The customer is therefore a key figure in quality management. He has contributed to the design of the product its manufacture, sale, and modification. Therefore, the main area of quality management is to identify the client. Quality is one of the choice of product for customers. It may therefore be a feature that distinguishes the organization from others and have an impact on its reputation. This is particularly important in the automotive industry. The paper presents the conditions of implementation of quality management in the automotive industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bramorski T., Łuczak J., QS-9000. System jakości dostawców na rynek motoryzacyjny, Quality Progress, Poznań 1998.
 2. Toruński J. (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
 3. Toruński J., Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie urzędu miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80 Seria: Administracja i Zarządzanie 7(2009).
 4. Karaszewski R., Zarządzanie jakością, koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wyd. "POZKAL", Toruń 2005.
 5. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria I praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
 6. Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
 7. Stefański K., Księga jakości, "Problemy Jakości", nr 9/1996.
 8. Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 9. www.iso.waw.pl/iso9001, 12.01.2012.
 10. Aleksandrowicz S., Normy ISO 9000 - czy to wystarczy?, "Problemy Jakości" nr 5/1995.
 11. Lewandowska M., Normy ISO w praktyce, "Problemy Jakości" nr 2/2004.
 12. www. quality Progress.com.pl/strony/1i/39, 14.01.2012.
 13. Mantura A., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Poznań 1999.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu