BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berny Jan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Górski Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi : analiza teoretyczna problemu
Motivation in Human Resource Management System : Theoretical Analysis of the Problem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 77-89, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Work motivation, Motivating employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Motywacja jest ważną funkcją zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi tzw. miękki element zarządzania. Podstawą ZZL jest system motywowania pracowników. W artykule podjęto próbę holistycznego spojrzenia na problem motywowania w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy skoncentrowali uwagę na wybranych teoriach motywacji, procesie motywacji oraz motywowania pracowników w kontekście postrzegania pracy. Artykuł niech będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji dotyczącej motywowania.(abstrakt oryginalny)

Motivation is an important function of human resource management. Represents the so-called. soft part of management. HRM system is the basis for motivating employees. The article attempts a holistic approach to the problem of motivation in human resource management system. The authors focused attention on selected theories of motivation, the motivation and motivating employees work in the context of perception. Article may be a contribution to further discussion on motivation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 3. Baranowska E., Motywacja i jej zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, Suwałki 2007.
 4. Beech N., McKenna E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg Sja, Warszawa 1999.
 5. Dejnaka A., Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie, Helion, Gliwice 2003.
 6. Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, PWE, Warszawa 1998.
 7. Jarosiński J., Zarządzanie personelem w Przedsiębiorstwie Państwowym, "Polskie Koleje Państwowe" 1944-1950, [w:] Zeszyty Naukowe Wszechnicy Świętokrzyskiej", Kielce 2003 nr 16.
 8. Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2003.
 9. Leśniewski M.A., Berny J., Motywowanie placowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujecie teoretyczne, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 90, (17)2011.
 10. Leśniewski M.A., Garasym M., Wynagrodzenia jako forma realizacji systemu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Wisnik, seria nauki ekonomiczne, Lwowska Państwowa Akademia Finansowa, UDK 33 (05), B 53, Lwów 15/2008.
 11. Łukasiewicz G., Rozwój kompetencji pracowników, Poltex, Warszawa 2002.
 12. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 13. Przybytniowski J.W., Leśniewski M.A., Motywacyjna rola wynagradzania w sieci dystrybucji usług ubezpieczeń gospodarczych, [w:] J. Zimny (red.), Widzieć - Oceniać - Działać. Wieloaspektowość badań naukowych, Stalowa Wola-Rużomberok 2006.
 14. Sidor-Rządkowska M., Kompetencje - pożyteczna moda, Personel i Zarządzanie, PWN, Warszawa 2006.
 15. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 16. http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_pyt9&nr=9.
 17. http://pl.wikipedia.org/wiki/Interesariusz.
 18. http://www.charaktery.eu/slownik-psychologiczny/P/66/Prawo-Yerkesa- Dodsona.
 19. http://mfiles.pl/pl/index.php/Frederick_Winslow_Taylor.
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow.
 21. http://mfiles.pl/pl/index.php/Elton_Mayo.
 22. http://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg.
 23. http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Alderfer
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu