BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajczyk Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Project Risk Management : Selected Aspects
Zarządzanie ryzykiem projektu : wybrane aspekty
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 143-149, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka
Project management, Risk management, Risk assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ryzyko jest obecne we wszystkich sferach ludzkiej działalności wtedy gdy ludzie nie są zdolni do kontroli albo dokładnie przewidywać aspekty przyszłości. Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem oraz metody i podejścia ukierunkowanego na zarządzaniem ryzykiem projektu. (abstrakt oryginalny)

Risk is present in all spheres of human activity then, when people are not able to control or accurately predict a certain aspect of the future. The goal of the article is to present risk management process and some methods and approaches regarding project risk management cycle. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, Polish edition PMI/MT&DC, Warszawa, 2009.
  2. ISO 31000: 2009 Risk management - Principles and guidelines on implementation. International Organization for Standardization.
  3. The Orange Book Management of Risk - Principles and Concepts, HM Treasury, London 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu