BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ocena sposobów powołania dyrektora w przedsiębiorstwie
Evaluation of Managing Director Appointment Procedures
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, nr 407, s. 103-112, tabl., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo państwowe, Jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa (JSSP), Kryteria oceny
State enterprises, Sole-shareholder company of the State Treasury, Evaluation criteria
Note
rez., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą oceny sposobów obsadzania stanowiska dyrektora, przy uwzględnieniu następujących kryteriów oceny:
 1. osobowość i kwalifikacje kandydata,
 2. interes przedsiębiorstwa (podmiotu gospodarczego),
 3. interes załogi,
 4. stopień autonomii wyboru.
Należy dodać, iż artykuł zawiera tylko pewne założenia modelowe oceny, które w badaniach praktycznych muszą być uszczegóławiane.(abstrakt oryginalny)

The issue of the selection of executive personnel is a major one in the context of the changes that our economy is going through. In the article the author described methods of filling the position of the managing director of businesses, that are now used In our country, focusing on the legal context. Taking into consideration legal regulations that are currently in force the author discussed the three existing procedures of appointing the managing director in an enterprise:
 • the one specified in the act of September 25th,1981 concerning state enterprises,
 • the one introduced in the one - person Treasury companies,
 • on the basis of a managerial contract.
The preliminary assumptions of an estimation of each of those methods were presented. Particular attention was paid to the formulation of the adequate criteria of such an estimation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baldwin S., Mc Connell M., Process and Plan Go Hand, "Management Solutions" 1988, nr 4.
 2. Chełpa S., Zostać dyrektorem z konkursu, "Zarządzanie" 1991, nr 2.
 3. Dworzecki Z., Role dyrektora przedsiębiorstwa i ich wyznaczniki, "OKK" 1989, nr 1.
 4. Kasten M., Dobór dyrektora a system motywacji, "Zarządzanie" 1990, nr 4-5.
 5. Kasten M., Formuła konkursu w doborze kadr kierowniczych, Książka i Miedza, Warszawa 1989.
 6. Kasten M., Konkurs na dyrektora - teoria i praktyka, IWZZ, Warszawa 1987.
 7. Lempkowski B., Z zawodu - dyrektor, "Zarządzanie" 1990, nr 12.
 8. Myszewski A., Zawód - kierownik, "Zarządzanie" 1990, nr 4-5.
 9. Nanda R., Organizational Performance and Supervisory Skills, "Management Solutions" 1988, nr 4.
 10. Patorski J., Wybrane aspekty doboru naczelnych kadr kierowniczych przedsiębiorstwa, "OKK" 1989, nr 1.
 11. Piotrowski 3., Grabowski R., Pozycja dyrektora w systemie władzy w przedsiębiorstwie, "OKK" 1989, nr 5.
 12. Rybicki J., Rodzi się nowy typ menedżera, "Businessman Magazine" 1991, nr 1.
 13. Sobczak K., Prawna pozycja dyrektora, "Problemy Organizacji 1989, nr 1-2.
 14. Szołtys L., "Konkurs na stanowisko dyrektora, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 7.
 15. Akty prawne
 16. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 25 września 1981 r. (Dz.U. 1991, nr 18, poz. 80).
 17. Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298).
 18. Ustawa o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych z dnia 19 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991, nr 75, poz. 329).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. 1982, nr 2, poz. 12).
 20. Kodeks Handlowy, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu