BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Metody uzupełniania zapasów w spółdzielni mleczarskiej : studium przypadku
The Methods of Stock Renewing in Dairy Cooperative : Case Study
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 1, s. 18-23, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Spółdzielczość mleczarska, Zarządzanie zapasami, Studium przypadku, Analiza porównawcza
Cooperative creameries, Inventory management, Case study, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzono klasyfikację zapasów materiałów wybranej spółdzielni mleczarskiej według analizy ABC/XYZ. Następnie w zależności od klasyfikacji zapasów zaproponowano metody ich odnawiania m.in.: metodę stałego punktu zamawiania oraz metodę stałego cyklu zamawiania. (abstrakt oryginalny)

The presented research was execented in the dairy cooperative located in Mazowieckie province. In the paper, there was presented ABC and XYZ methods to stocks' classification. The results of ABC/XYZ analysis allowed to choose appropriate methods of stock renewing in dairy cooperative. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krzyżaniak S. 2008: Zapasy we współczesnych rozwiązaniach logistycznych. Logistyka, 4, 6-7.
  2. Krzyżaniak S., Cyplik P. 2007: Zapasy i magazynowanie. T.1, ILiM, Poznań, 50.
  3. Sarjusz-Wolski Z. 2000: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 15.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu