BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmaszczyk Monika (Akademia Świętokrzyska)
Title
Gorzkie owoce wychwalanej przez ludzkość prosperity : na podstawie poglądów Edwarda J. Mishana
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, 2004, s. 279-291
Keyword
Dobrobyt, Zagrożenia cywilizacyjne, Wzrost gospodarczy
Prosperity, Civilization risk, Economic growth
Abstract
Skoro potrzeba i dążenie do rozwoju uznana jest za immanentną cechę człowieka, czy można więc powstrzymać wszechogarniającą presję na rzecz wzrostu gospodarczego, którego odbicie w dążeniach i zachowaniach jednostek prowadzi zdaniem E.J. Mishana do nieuchronnej katastrofy ekologicznej, społecznej i politycznej? Autor ten stoi na stanowisku, że człowiek - tak więc i ludzkość, padną ofiarą własnej ideologii stałego postępu. E.J. Mishan, profesor ekonomii London School of Economics and Political Science i Uniwersytetu w Maryland, prezentuje stanowisko bezwzględnego przeciwnika dalszego ilościowego wzrostu gospodarczego. Przyjmując na swoje barki odpowiedzialność ukazania społeczeństwu głównego dziedzictwa takiego wzrostu, tj. społecznych, psychologicznych i politycznych następstw globalnego procesu, nie pozostawia w tej kwestii żadnej dozy optymizmu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dhalby T., Zatoka Tokijska. "National Geographic" z 01.03.2003
  2. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1. Wyd. Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996
  3. Forowicz K., Matkowski T., Bernabiuk P., Jak się ma Ziemia? "Fokus" nr 7 (94) z 07.2003
  4. Heilbroner R. L., Wielcy ekonomiści: czasy - życie - idee, Państwowe Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1993
  5. Krajewski A., Utajona epidemia. "Newsweek" nr 25 z 22.06.2003
  6. Leszczyński A., Paradoksy zarazy. "Wiedza i Życie" nr 822 z 06.06.2003
  7. Mishan E.J., Spór o wzrost gospodarczy. PIW, Warszawa 1986
  8. Ostoja-Zagórski J., Problemy organizacji halsztackich wspólnot terytorialno-gospodarczych typu biskupińskiego. W: Prehistoryczny gród w Biskupinie. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, PWN, Warszawa 1991
  9. Rejt Ł., Powrót Presleya. "Newsweek" nr 25 z 22.06.2003
  10. Zwingle E., Megamiasta. "National Geographic" 2003, nr 01/03
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu