BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luty Włodzimierz (Delegatura Ministra Skarbu Państwa, Wrocław)
Title
Model socjalizmu rynkowego w poglądach Oskara Langego z lat 30. XX wieku
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, 2004, s. 103-115, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Nauki ekonomiczne, Biografie, Ekonomiści, Socjalizm
Economic sciences, Biography, Economists, Socialism
Lange Oskar
Abstract
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest model socjalizmu rynkowego w poglądach Oskara Langego, który daje się zrekonstruować na podstawie jego publikacji naukowych z lat 30. minionego wieku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brus W., Łaski K.: Od Marksa do rynku. Warszawa 1992.
 2. Godłów-Legiędź J.: Doktryna społeczno - ekonomiczna Friedricha von Hayeka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 3. Górski J., Kowalik T., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. PWN, Warszawa 1967.
 4. Hayek F.: Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Znak, Kraków 1998.
 5. Hobsbawm E.: Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie. Politeja. Warszawa 1999.
 6. Kornai J.: Anti-Equilibrium. Warszawa 1977.
 7. Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. UMCS, Lublin 2004.
 8. Lange O.: Dzieła. Socjalizm. T. 2. PAN-PWE, Warszawa 1973.
 9. Lange O.: Dzieła. Ekonomia polityczna. T. 3. PAN-PWE, Warszawa 1975.
 10. Lange O.: Dzieła. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965. T. 8. PAN-PWE, Warszawa 1986.
 11. Lange O.: Wybór pism. Drogi do socjalizmu. T. 1. PWN, Warszawa 1990.
 12. Łukawer E.: Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu. PWN, Warszawa 1985.
 13. Łukawer E.: Oskara Langego teoria ekonomiczna socjalizmu. "Ekonomista" 1987, nr 4.
 14. Polscy ekonomiści w świecie. Red. T. Kowalik i J. Hausner. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Kraków 2000.
 15. Simon H.A.: The Sciences of the Artificial. The MIT Press, Cambridge, Mass. 1981.
 16. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu