BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Uwarunkowania strukturalne efektywności czasu pracy w przemyśle
Structural Premises Determining Effective Work-Time in Industry
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 37-50, tabl.
Keyword
Czas pracy, Efektywność pracy, Przemysł
Working time, Work effectiveness, Industry
Note
rez., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę wykazania związku istniejącego pomiędzy zmianami struktury produkcji społecznej (ilustrującej rozdział zasobów czasu pracy społecznej między poszczególne dziedziny tej produkcji), a poziomem efektywności czasu pracy. (fragment tekstu)

One of the basic premises for effective utilization of work-time consists in economic proportionality, and, in particular, appropriate structure of the economy as a whole and its parts, such as industry. The paper presents the relations occurring between the changes in structure of social production (reflecting the distribution of resources of the time of social work among particular areas of production, i.e. among particular branches of industry) and the level of work-time utilization. It has been proved that majority of indicators measuring the level of work-time utilization were more favourable in branches belonging to group B, compared to branches from group A. Among the industries were the indicators were most favourable, are the following: food-stuffs industry, precision engineering, electronic and electro-technical industry, and non-ferrous metals. The worst indicators were observed in "heavy industries", and especially in coal extraction, iron metallurgy, construction materials industry, paper and energy production.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza budżetu czasu ludności Polski w latach 1976 i 1984, GUS Warszawa 1987, s. 47
 2. Bartosik Z., Strukturalne problemy przemysłu polskiego, Ossolineum, Wrocław 1968, s. 16.
 3. Hausner J., Branżowe grupy interesu w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1987, nr 81.
 4. Kabaj M., Zatrudnienie a rozwój gospodarczy, IPiSS, Warszawa 1984, s. 131.
 5. Karpiński A., Restrukturalizacja gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa 1986.
 6. Kuznetz S., Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, Warszawa 1976, s. 305
 7. Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, Warszawa 1962, s. 31 i 32.
 8. Łukaszewicz A., Z zagadnień rozwoju gospodarczego Polski: Wyzwanie strukturalne, "Ekonomista" 1986, nr 6
 9. Machnicki W., Zamiast autostrady, "Gazeta Krakowska" 1986, nr 164.
 10. Marciniak S., Struktura gospodarcza Polski, Warszawa 1986, s. 24
 11. Strzemińska H., Tendencje krajów europejskich w zakresie gospodarowania czasem pracy. Referat na konferencję naukową, Jachranka 1986, s. 8
 12. Szalai A., The Use of Time, The Hague, Mouton 1972.
 13. Zawadzki Z., Ekonomia polityczna kapitalizmu, t. I, Warszawa 1967, s. 339-352.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu