BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pocztowski Aleksy (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy
The Segmentation of Internal Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 79-94, tabl., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Segmentacja rynku pracy, Rynek pracy
Labour market segmentation, Labour market
Note
rez., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest mikroekonomiczny aspekt segmentacji rynku pracy. Chodzi tu o próbę przedstawienia segmentacji wewnętrznego rynku pracy w polskich warunkach na tle literatury zagranicznej w tej dziedzinie. (fragment tekstu)

The paper presents the division of internal labour market into the stable personnel and marginal employees, at the background of the general concept of labour market segmentation. In part one, the essential characteristics of labour market segmentation are discussed, on the basis of existing publications - as an alternative approach to classical and neoclassical employment theory in labour market research. In part two, results of empirical research over internal labour market segmentation are presented, relying on the division of internal market into stable and marginal personnel, introduced in earlier publications. Results of research have been used, obtained from empirical studies conducted in the Federal Republic of Germany, and in the Labour Economics Division, in Cracow Academy of Economics. In conclusion, it was found out that internal labour market segmentation occurs also in Polish conditions, displaying certain specific differences, as well as similarities to labour market segmentation in other countries. Considering the structural transformations occurring presently in Poland, the necessity of further research over labour market segmentation has been pointed to, including also the problems of internal labour market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Arbeitsmarktsegmentation und Verteilung von Einkommen. Eine international vergleichende Analyse von Lohn- und Gehaltsdifferenzierungen, "Report"- Sfb 3, J.W. Goethe-Universitat , Frankfurt a. Main, Universität Manneim, 1987, nr 13.
  2. Biehler H., Arbeitsmarktsegmentation in der Bundesregpublik Deutschland: Theorie und Praxis der dreigeteilten Arbeitsmarktes, Campus Verlag, Frankfurt a. Main, New York 1981, s. 48.
  3. Doeringer P.B., Piore K.J., Internal Labor Market and Manpower Analysis, Lexington (Mass.) 1971.
  4. Domański H., Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna, Ossolineum, Wrocław 1987.
  5. Kerr C., The Balkanization of Labor Markets, (w: E.W. Bakke i inni, Labor Mobility and Economic Opportunity, Cambridge (Mass.) 1954.
  6. Köhler Ch., Preisendörfer P., Innerbetriebliche Arbeitsmarktsegmentation in Form von Stamm- und Randbelegschaften, "Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung" 1988, nr 2.
  7. Lutz B., Sengenberger W., Arbeitsmarktstrukturen und öffeniliche Arbeitsmarktpolitik, Verlag O. Schwartz, Göttingen 1974.
  8. Miś A., Piechnik-Kurdziel A.,Pocztowski A., Szałkowski A., Funkcjonowanie wewnętrznego rynku pracy. Raport z IV etapu badań, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1989, maszynopis powielony.
  9. Sengenberger W., Die Segmentation des Arbeitsmarkts als politisches und wissenschaftliches Problem, w: Der gespaltene Arbeitsmarkt: Probleme der Arbietsmarktsegmentation, Campus Verlag, Frankfurt a. Main, New York 1978.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu