BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej
Methods Tourist Areas Can Use to Analyse the Value of Client-tourists
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 857, s. 5-21, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Wartość klienta, Satysfakcja klienta, Atrakcyjność turystyczna, Orientacja na klienta, Wartość życiowa klienta
Customer value, Customer satisfaction, Touristic attractiveness, Costumer orientation, Lifetime Value (LTV)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie, że właściwe zarządzanie miejscem docelowym podróży wymaga podzielenia odwiedzających je gości na grupy w zależności od reprezentowanej przez nich wartości. Rozważono poszczególne aspekty wartości turysty jako klienta w danym obszarze recepcji oraz zaprezentowano metody jej pomiaru. Wskazano ponadto możliwości wykorzystania wyników analizy. (fragment tekstu)

The goal of the article is to show that because a tourist destination in and of itself does not suffice in satisfying the expectations of all visitors to an equal extent, properly managing it demands a focus on the most valuable clients. Particular aspects of the value of tourist-clients for tourist destinations are considered - the amount of money they spend during a stay, the possibility of increasing these outlays, retention rates (visit frequency), the possible development of the client (declaring an intention to return), the degree of reference (the influence a given visitor may have on other tourists), and the knowledge that can be gained from tourists. The paper goes on to discuss methods and angles for measuring the value of visitors, including Pareto's rule, ABC method, the RFM and FRAT classification systems, the assessment of a client's attractiveness, and customer lifetime value. The last section considers the possibility of using the results of the analysis to group visitors and research potential marketing solutions directed at the most valuable guests. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alreck P.L., Settle R.B., The Important of Worth-of-mouth Communication to Service Buyers [w:] Marketing Theory and Applications, red. D.W. Stewart, N.J. Vilcassim, AMA, Chicago 1995.
 2. Bazarnik J., Wartość życiowa klienta (LTV), "Modern Marketing" 2001, nr 3, http://www.masterplan.pl/publikacje/149_ltv.php, dostęp: październik 2008.
 3. Burks E., View Your Customers as Investments, "Harvard Business Review" 1966, vol. 44, nr 5-6.
 4. Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Cheverton P., Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów, Helion, Gliwice 2006.
 6. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 7. Dębińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
 8. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 9. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 10. Griffin J., Customer Loyalty: How to Earn It. How to Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
 11. Hughes A., Wang P., How to Manage Customers, Database Marketing Institute, http://www.dbmarketing.com/articles/Artl61.htm, dostęp: październik 2008.
 12. Hughes M., Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 13. Jazon A., Doskonalenie zarządzania jakością, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 14. Jurkowski M., Klasyfikacje klientów, Intense Group 2006, http://www.intense.pl/Intense/Default.aspx?id=70, dostęp: październik 2008.
 15. Katzenstein H., Sachs W.S., Direct Marketing, Macmillan Publishing Company, New York 1992.
 16. Keane T.J., Wange P., Applications for the Lifetime Value Model in Modern Newspaper Publishing, "Journal of Direct Marketing" 1995, vol. 9, nr 2.
 17. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 18. Migut G., Analiza danych i CRM - przegląd, StatSoft Polska 2004, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/crm04.pdf, dostęp: październik 2008.
 19. Murray K.В., A Test of Services Marketing Theory: Consumer Information Acquisition Activities, "Journal of Marketing" 1991, vol. 55, nr 1.
 20. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 21. Peppers D., Rogers M., Dorf В., The OnetoOne Fieldbook: The Complete Toolkit for Implementing a 1 to 1 Marketing Program, Doubleday, New York 1999.
 22. Sawhney M., Więcej niż zysk, "CEO. Magazyn Top Managerów", kwiecień 2003, http://ceo.cxo.pl/artykuly/31567/Wiecej.niz.zysk.html, dostęp: październik 2008.
 23. Seweryn R., Customer Value as a Prerequisite for the Competitive Advantage of the Area of Tourist Reception in Globalisation [w:] Problems of Marketing in Globalization, red. J. Dado, J. Petrovicova, Faculty of Economics Matej Bel University, Banska Bystrica 2008.
 24. Seweryn R., Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) [w:] Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008.
 25. Seweryn R., Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej [w:] Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. K.A. Kłosiński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 26. Seweryn R., Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej [w:] Marketing przyszłości: Trendy, strategie, instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 473, t. 2, Szczecin 2007.
 27. Sieniewska M., Analiza opłacalności nabywców w marketingu relacji (CRM), http://finanse.info.pl, dostęp: październik 2008.
 28. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 29. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu