BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berbeka Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Turystyka przyjazdowa i jej uwarunkowania w wybranych krajach Bliskiego Wschodu w latach 1990-2007
Travel Tourism and Its Determinants in Selected Countries of the Middle East in the Years 1990-2007
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 857, s. 23-36, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Turystyka, Aktywność turystyczna, Rozwój turystyki, Ruch turystyczny
Tourism, Tourist activity, Tourism development, Tourist movement
Note
summ.
Country
Bliski Wschód, Egipt, Dubaj, Jordania
Middle East, Egypt, Dubai, Jordan
Abstract
W niniejszym artykule przedmiotem rozważań jest Bliski Wschód jako rejon recepcyjny. Wyboru dokonano ze względu na silny wzrost zainteresowania turystów tym regionem i dynamikę zachodzących w nim zmian. W opracowaniu dokonano analizy przyjazdowego ruchu turystycznego w latach 1990-2007 na całym Bliskim Wschodzie oraz w trzech wybranych krajach: Egipcie, Dubaju i Joradnii. Przedstawiono również podażowe uwarunkowania rozwoju turystki w tych krajach. Dobór rynku był celowy, wynikał z ich pozycji (Egipt) lub dynamiki zachodzących na nim zmian. Świadomie pominięto ilościowego lidera - Arabię Saudyjską - ze względu na specyfikę tamtejszej turystyki. (fragment tekstu)

The article presents an analysis of travel tourism in the Middle East in the years 1990-2007, with a particular focus on Egypt, Dubai, and Jordan. It also looks at what these countries offer in terms of tourism and how the offer was developed during the period in question.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dane Światowej Organizacji Turystycznej, http://unwto.org/facts/eng/ITA&TR.htm.
  2. http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_HR.pdf.
  3. http://unwto.org/facts/eng/highlights.htm, dostęp: styczeń 2008, grudzień 2008.
  4. Hazbun W., Globalisation, Reterritorialisation and the Political Economy of Tourism Development in the Middle East, "Geopolitics" 2004, nr 9.
  5. Horner S., Swaedbrooke J., International Cases in Tourism Management, Elsevier, Oxford 2005.
  6. Lew A., Hall C.M., Timothy D.J., World Geography of Travel and Tourism, Elsevier, Burlington 2008.
  7. Richter Т., Steiner С., Politics, Economics and Tourism Development in Egypt: Insights into the Sectoral Transformation of a Neo-patrimonial State, "Third World Quaterly" 2008, nr 5.
  8. Shackley M., A Golden Calf in Sacred Space? The Future of St. Katherine's Monastery, Mount Sinai (Egypt), "International Journal of Heritage Studies" 1998, nr 4.
  9. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  10. Wells R., World Travel Market Highlights Middle East Tourism, "The Middle East", nr 351, grudzień 2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu