BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa - subprodukty turystyki kulturowej
Religious Tourism and Pilgrimage - a Sub-branch of Cultural Tourism
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 857, s. 37-51, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka kulturowa, Turystyka religijna, Atrakcyjność turystyczna
Pilgrimage, Cultural tourism, Religious tourism, Touristic attractiveness
Note
summ.
Abstract
Turystyka motywowana uczestnictwem w kulturze uznawana jest za jedną z najważniejszych form ruchu turystycznego na świecie, zwłaszcza w Europie. (...) Celem artykułu jest określenie miejsca turystyki religijnej i pielgrzymkowej w strukturze produktów turystki kulturowej traktowanej jako megaprodukt składający się z wielu subproduktów. (fragment tekstu)

Tourism motivated by participation in culture is considered to be one of the most important forms of movement on earth, but especially in Europe. Such tourist activity includes religious tourism, and often pilgrimage. The article discusses the place of religious tourism and pilgrimage in the overall structure of cultural tourism products, which the author treats as a macro-product consisting of many sub-products. Religious tourism and pilgrimage are the focus of the main section of the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Aktualna sytuacja w turystyce pielgrzymkowej i szanse jej rozwoju, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Turystyki [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 8-9 września 2005.
 2. Datko A., Człowiek w przestrzeni symbolicznej, "Peregrinus Cracoviensis" 2001, z. 12.
 3. Foo J.A., McGuiggan R., Yiannakis A., Roles Tourists Play, "Annals of Tourism Research" 2004, nr 2.
 4. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 5. Huges H., Arts, Entertainment and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington 2003.
 6. Jackowski A., Główne problemy turystyki religijnej na świecie [w:] Turystyka religijno--pielgrzymkowa, zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 8-9 września 2005.
 7. Jackowski A., Jasna Góra - międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Edukator. Częstochowa 1996.
 8. Jackowski A., Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1991.
 9. Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.
 10. Jackowski A. et al., Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 11. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Kowalczyk A., Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. idem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 13. Kozłowski A., Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i perspektywy rozwoju. Działalność polskiej organizacji turystycznej w tym zakresie [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 8-9 września 2005.
 14. Łazanek M., Łazanek R., Turystyka pielgrzymkowa, "Rynek Turystyczny" 2000, nr 9.
 15. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 16. Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno 2008.
 17. Niemczyk A., Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, Rocznik Naukowy WSTiR w Warszawie 2008, t. 7.
 18. Niemczyk A., Oferta kulturalna jako element towarzyszący imprezie sportowej w kontekście Euro 2012 [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
 19. Niezgoda A., Wpływ walorów kulturowych na motywacje podróży określonych segmentów rynku turystycznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, nr 1(15), Warszawa 1999.
 20. Ostrowski M., Pielgrzymowanie czy turystyka religijna [w:] Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych, Instytut Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Kraków 1999.
 21. Palusiński R., Wydarzenia kulturalne a rozwój turystyki w Krakowie [w:] Kultura i turystyka razem czy oddzielnie, red. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź 2007.
 22. Suprewicz J., Socjologia turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 2005.
 23. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu