BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziarkowski Dominik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających
Visitor Opinion on the Attractiveness of the Prądnik Valley Landscape
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 857, s. 63-76, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Atrakcyjność turystyczna, Parki krajobrazowe, Ruch turystyczny
Touristic attractiveness, Landscape parks, Tourist movement
Note
summ.
Country
Ojcowski Park Narodowy, Dolina Prądnika
Ojców National Park, Prądnik Valley
Abstract
Występowanie na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego licznych walorów zarówno o charakterze przyrodniczym, jak i kulturowym, skłania do podjęcia badań dotyczących motywacji przybywających tutaj turystów i odwiedzających. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród osób zwiedzających park. Interpretacja wyników powinna umożliwić poznanie opinii zwiedzających na temat atrakcyjności poszczególnych elementów krajobrazu Doliny Prądnika. (fragment tekstu)

Set in the southern part of Cracow and Częstochowa Jura, the Prądnik Valley has for many years been a very popular tourist destination. In 1956, the middle part of the Prądnik Valley was earmarked to become the Ojców National Park. At present it is estimated that about 400,000 people visit the Park every year. The main tourist attraction of this area is the landscape with its many natural and cultural assets. The article includes the results of questionnaire research conducted in the summer season of 2008. The questionnaire asked tourists and visitors to assess the Prądnik Valley landscape and indicate its most interesting elements. They were supposed to choose one item from the list of the most important attractions, both natural and cultural. The interpretation of the results shows that the majority of respondents consider the Prądnik Valley landscape to be "attractive" (53%) or even "very attractive" (38%). The visitors indicated that the most interesting element of the landscape was the topography with its rock forms (68%), nature (14%), and architectural monuments (12%). According to 39% of respondents, the impressive rock formation called the Club of Hercules (Maczuga Herkulesa) in Pieskowa Skała is the symbol of the Ojców National Park. Another interesting finding is that cultural elements - especially the castles in Pieskowa Skała and Ojców - are also often associated with the Park. This shows that the great value of the Ojców National Park resides in its harmonious combination of natural and cultural assets. This rich heritage should undoubtedly be protected while also being made accessible to visitors in a responsible way.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andriolli E.M., Listy do Adama Pługa z przejażdżki po kraju, "Kłosy" 1887, t. 45, nr 1152.
 2. Bogdanowski J., Kształtowanie i ochrona krajobrazu w aspekcie rekreacji [w:] Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce, red. T. Jarowiecka, Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, nr 16, Kraków 1978.
 3. Bogdanowski J., Łuczyńska M., Novák Z., Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa-Kraków 1973.
 4. Falniowska-Gradowska J., Ojców w dziejach i legendzie, Ojcowski Park Narodowy, Ojców 1995.
 5. Kamionka-Straszakowa J., "Do ziemi naszej". Podróże romantyków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.
 6. Kowalski R., Parki narodowe jako obszary realizacji turystyki zrównoważonej, "Folia Turistica" 1997, nr 7.
 7. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Proksenia, Kraków 1999.
 8. Lijewski Т., Mikułowski В., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, wyd. 2, PWF, Warszawa 1992.
 9. MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza SA, Warszawa 2005.
 10. Musielewicz Z., "Jurajski Pierścień" - projekt aktywizacji turystycznej gmin jurajskich [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, red. J. Partyka, Ojców 2002.
 11. Partyka J., Ruch turystyczny w Ojcowskim Parku Narodowym [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty -zagrożenia, red. idem, Ojców 2002.
 12. Partyka J., Turystyka masowa w Ojcowskim Parku Narodowym, "Folia Turistica" 2002, nr 12.
 13. Partyka J., Turystyka w polskich parkach narodowych - charakterystyka ogólna [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, red. J. Partyka, Ojców 2002.
 14. Partyka J., Żółciak J., Konflikt człowiek-przyroda na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego [w:] Miedzy ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony. Konflikty człowiek-przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, red. A. Hibszer, J. Partyka, Ojców 2002.
 15. Porębski M., Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972.
 16. Poria Y., Butler R., Airey D., The Core of Heritage Tourism, "Annals of Tourism Research" 2003, vol. 30, nr 1.
 17. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, wyd. 2, WSiP, Warszawa 1977.
 18. Sacha S., Rola i znaczenie krajobrazu dla turystyki i rekreacji, "Folia Turistica" 1996, nr 6.
 19. Sala J., Turystyka a ochrona przyrody w Ojcowskim Parku Narodowym [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH. Warszawa 2008.
 20. Seweryn R., Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura i metody pomiaru, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 612, Kraków 2002.
 21. Sroczyńska K., Zygmunt Vogel - rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 22. Terminologia turystyczna WTO, ONZ-WTO, Warszawa 1995.
 23. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 24. Ziarkowski D., Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Profesora W. Szafera", 2006, t. 16.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu