BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soroczyńska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Strzelecki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Struktura społeczno-demograficzna polskiego społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem cech wpływających na popyt na usługi finansowe) : stan obecny i prognoza zmian
Source
Transformacja i Rozwój, 2009, nr 115, s. 7-23, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Struktura społeczna, Struktura demograficzna, Usługi finansowe, Prognozy demograficzne, Budżet gospodarstwa domowego
Social structure, Demographic structure, Financial services, Demographic forecasts, Budgets of households
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu obecnego oraz prognoz na lata 2007-2030 zmian struktury populacji Polski według cech społeczno-demograficznych, które wpływają na popyt na usługi sektora finansowego skierowane do klientów indywidualnych. (fragm. tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce Polskiej, teorie i fakty, BW Bellona, Warszawa 2000.
  2. Rószkiewłcz M., Perek-Bialas J., Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości, Wydawnictwo Pont, Warszawa 1999.
  3. Newell A., Socha M., The Polish Wage Inequality Explosion, Institute for the Study of Labour Discussion Paper No. 2644, Bonn 2007.
  4. Grajek M., Gender pay Gap in Poland, Discussion Paper FS IV 01-13, Humboldt University, Berlin, 2001.
  5. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie, Warszawa 2005.
  6. Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie, Warszawa 2003.
  7. Modigliani F., Jappelli T., The age-savings profile and the life-cycle hypothesis. The Collected Papers of Franco Modigliani, Volume 6. MIT Press 1998.
  8. Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, GUS, Warszawa 2003.
  9. European Commission, Eurobarometer: Public opinion in Europe on Financial Services, Brussels 2005.
Cited by
Show
ISSN
1897-6735
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu