BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmytrów Krzysztof
Title
Matematyczny model zapasów dla produktów psujących się dla mieszaniny zaległych zamówień i utraconej sprzedaży
Mathematical Inventory Control Model for Deteriorating Items for Mixture of Backorders and Lost Sales
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 43-50, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Modele matematyczne, Modele zapasów, Analiza stochastyczna
Mathematical models, Inventory models, Stochastic analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono stochastyczny (Q, R) model elementów pogarszających się z mieszaniny backorders i sprzedaży utraconej. Wyniki wskazują, że fakt pogorszenia wpływa na wartości zmiennych decyzyjnych, ale nie zmienia wartości funkcji kosztu całkowitego.

The article presents stochastic (Q, r) model for deteriorating items with mixture of backorders and lost sales. The results show that the fact of deterioration influences the values of decision variables, but does not change the value of the total cost function.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dmytrów K., Propozycja deterministycznego modelu gospodarowania psującymi się zapasami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, Szczecin 2001.
  2. Dmytrów K., Stochastyczne metody optymalizacji zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie, praca doktorska, Szczecin 2005.
  3. Ghare P.M., Shrader G.F., A Model for an Exponentially Decaying Inventory, "The Journal of Industrial Engineering" 1963,Vol. XIV, No. 5.
  4. Goyal S.K., Giri B.C., Recent Trends in Modeling of Deteriorating Inventory, "European Journal of Operational Research" 2001, No. 134.
  5. Hadley G., Whitin T.M., Analysis of Inventory Systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1963.
  6. Hariga M., Ben-Daya M., Some Stochastic Inventory Models with Deterministic Variable Lead Time, "European Journal of Operational Research" 1999, No. 113.
  7. Nahmias S., Production and Operations Analysis, Fourth Edit., McGraw-Hill 2001.
  8. Philip G.C., A Generalized EOQ Model for Items with Weibull Distribution Deterioration, AIIE Transactions 1974.
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu