BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majka Agnieszka, Jankowska Dorota
Title
Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem liniowych funkcji dyskryminacyjnych
The Analysis of Economic Situation of Individual Farms with the Usage of Linear Discrimination Functions
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 92-101, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Sytuacja makroekonomiczna, Analiza dyskryminacyjna, Wyniki badań
Arable farm, Macroeconomic situation, Discriminant analysis, Research results
Note
summ.
Abstract
W rozdziale tym przedstawiono sytuację ekonomiczną gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem jednej z wielowymiarowych technik analizy danych, jaką jest analiza dyskryminacyjna. Takie podejście umożliwia prognozowanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw przez ich klasyfikację do wydzielonych grup o niskim, średnim bądź wysokim dochodzie rolniczym na podstawie zestawu wybranych cech charakteryzujących między innymi wielkości zasobów wytwórczych, potencjał rozwojowy, wspomaganie finansowe gospodarstw. (fragment tekstu)

The discrimination analysis is used to determine, which variables mark out (discriminate) two or more naturally emerging groups. It therefore searches for rules of procedure aiming at assigning multidimensional objects to one of many populations of known parameters at possibly minimal classification errors. In the paper there is analyzed economic condition of farm households from the region of south-eastern Poland, using discrimination functions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borkowski В., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  2. Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość" 2001, nr 10.
  4. Kisielińska J., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do prognozowania sytuacji finansowej gospodarstwa rolniczego, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 1 (122).
  5. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Rószkiewicz M, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pll na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków 2007.
  8. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, red. M. Walesiak, E. Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu