BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemba Ewa (University of Economics in Katowice, Poland), Olszak Celina M. (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
The Determinants of Knowledge-Based Economy Development - ICT Use in the Silesian Enterprises
Determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - wykorzystanie ICT w śląskich przedsiębiorstwach
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 206, s. 204-212, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011: Inteligent Technologies and Applications
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Edukacja, Innowacje, Polityka, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Przedsiębiorstwo
Knowledge-based economy, Education, Innovations, Politics, Information and Communication Technology (ICT), Enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstract
W artykule Determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - podstawowe założenia opisano cztery determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (KBE): edukację, innowacje, politykę ekonomiczno-instytucjonalną oraz technologię informacyjno-komunikacyjną (ICT). Celem niniejszego artykułu jest diagnoza stanu wykorzystania ICT, w szczególności Internetu, w śląskich przedsiębiorstwach, na potrzeby rozwoju KBE. Przedstawiono obszary wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach Górnego Śląska, projekty promujące stosowanie ICT oraz rekomendacje dotyczące rozwoju stosowania ICT. Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w podejmowania działań mających na celu poprawę wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

In the article entitled "The determinants of knowledge-based economy development: the fundamental assumptions" we have described four determinants of knowledge-based economy (KBE) development: education, innovativeness, economic and institutional policies, and ICT (Information Communication Technology). The purpose of this study is an analysis of the ICT use, especially the Internet in the Silesian enterprises, particularly in the context of KBE development. We have analyzed the use of ICT in Silesian enterprises, shown projects that promote the use of ICT in the Silesian enterprises and presented the conclusions based on the conducted research and made recommendations. This paper is addressed to representatives of enterprises, and other players who intend to participate actively in the KBE development by leveraging ICT. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A New Economy? The Changing Role Innovation and Information Technology in Growth (2000), OECD, Paris.
 2. Hanna N.K. (2009), e-Transformation: Enabling New Development Strategies, Springer, New York.
 3. Hanna N.K. (2010), Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York.
 4. Kahin B., Foray D. (2006), Advancing Knowledge and the Knowledge Economy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
 5. Kassicieh S.K. (2010), The knowledge economy and entrepreneurial activities in technology-based economic development, Journal of the Knowledge Economy, Vol. 1, No. 1, pp. 24-47.
 6. Leydesdorff L. (2006), The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated, Universal Publishers, Boca Raton.
 7. Olszak C.M., Ziemba E. (2009), The information society development strategy on a regional level, The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, Vol. 6, pp. 213-225.
 8. Olszak C.M., Ziemba E. (Eds.) (2010), Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 9. Olszak C.M., Ziemba E. (2011), The use of ICT for economic development in Silesian Region in Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 6, pp. 197-216.
 10. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015 (2009), Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 11. Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu