BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fałda Beata
Title
Zagadnienia optymalizacji przychodu w modelu pajęczyny
Problem of Income Optimization in a Cobweb Model
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 147-160, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Modele optymalizacyjne, Przychody, Ekonomia matematyczna
Optimizing models, Revenue, Mathematical economics
Note
summ.
Abstract
Przedstawiona tematyka pracy wpisuje się na listę badań nad klasycznym modelem pajęczyny. Dokładna analiza parametrów tego modelu pozwoliła na sformułowanie warunków dostatecznych możliwości uzyskania ekstra przychodu. Wykazano również, że może on pojawiać się z częstością 43% możliwych przypadków występowania. (fragment tekstu)

In this article we analyze the "cobweb model" and present a number of new results concerning the extreme income path, achieved by the seller in n cycles of the sale. A few another extreme problems concerning this process are also discussed, such as: sufficient conditions, under which an extra phenomenon of the income may exist, as well as the problem of existing an accurate determining probability appearance such a situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Buchanan N.S., A Reconsideration of the Cobweb Theorem, "The Journal of Political Economy" 1939, Vol. 47, No. 1.
  2. Chiang A.C., Elementy dynamicznej optymalizacji, Elipsa, Warszawa 2002.
  3. Day R.H., Tinney E.H., Cycles, Phases and Growth in a Generalised Cobweb Theory, "The Economic Journal" 1969, Vol. 79, No. 313.
  4. Davis E.H., Cauchy and Economic Cobwebs, "Mathematics Magazine" 1980, Vol. 53, No. 3.
  5. Ezekiel M., The Cobweb Theorem, "Quarterly Journal of Economics" 1938, Vol. 52, No. 2.
  6. Fałda B., Zając J., Optymalizacja przychodu w procesie sprzedaży, Acta Agr. Silv. ser. Agr., Section of Economy 47, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2006.
  7. Shone R., An Introduction to Economic Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
  8. Shone R., Economic Dynamics. Phase Diagrams and their Economics Applications, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
  9. Waugh F.V., Cobweb Models, "Journal of Farm Economics" 1964, Vol. 46, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu