BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipowska Joanna (Personnel Profile)
Title
Determinanty motywacji wewnętrznej : czy można zmotywować każdego pracownika?
Determinants of Intrinsic Motivation : Can Every Employee Be Motivated?
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 3-4, s. 41-52, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Motywacje, Motywowanie pracowników, Kompetencje
Motivation, Motivating employees, Competences
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule analizowane są determinanty motywacji wewnętrznej pracowników, takie jak: motywacja osiągnięć, jej rodzaje, ukryte teorie kompetencji, umiejscowienie kontroli oraz stopień dojrzałości pracownika. Porównuje się także pojęcia talentu i motywacji, omawia ich implikacje dla zatrudniania i zarządzania pracownikami. Głównym zadaniem artykułu jest rozstrzygnięcie, czy możliwe jest zmotywowanie do efektywnej pracy każdego pracownika czy też wpływ determinantów motywacji wewnętrznej jest na tyle silny, że ogranicza albo nawet uniemożliwia wpływ na motywację pracownika poprzez działania organizacyjne. Artykuł jest kierowany do osób zajmujących się tematyką motywacji pracowniczej. Zamieszczone są w nim rady praktyczne wynikające z omawianych teorii. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes the intrinsic motivation determinants of employees. These include achievement motivation and its types, hidden theories of competencies, locus of control, and employee maturity level. There is also a comparison of talent and motivation concepts as well as a presentation of their implications in the recruitment and management of personnel. The main objective of the article is to conclude whether it is possible to motivate every employee for effective work or whether the influence of intrinsic motivation determinants is so intense it can limit or destroy the impact of organizational motivating methods. The article is addressed to the professionals concerned with employee motivation. It presents practical advice as derived from the discussed theories. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amabile T.M. (2001), Beyond talent: John Irving and the passionate craft of creativity, "American Psychologist", t. 56.
 2. De Bono E. (1994), Naucz swoje dziecko myśleć, Prima, Warszawa.
 3. Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 5. Gilbert L. (8 sierpień 1997), Construct Validity Study between MAPP and Strong. Online: [http://www.assessment.com/AboutMAPP/cValidity.asp]. Data dostępu: 15.11.2011.
 6. Hersey P., Blanchard K.H. (1969), Management of Organizational Behavior - Utilizing Human Resources, Prentice Hall, New Jersey.
 7. Herzberg F. (1959), The Motivation to Work, John Wiley and Sons, New York.
 8. Kozłowski W. (2010), Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa.
 9. McClelland D.C. (1985), Human Motivation, Scott Foresman, Glenview.
 10. Rotter J.B. (1954), Social learning and clinical psychology, Prentice-Hall, New York.
 11. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010), Psychologia kluczowe koncepcje, Motywacja i uczenie się, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu