BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Basińska Anita (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Jeran Agnieszka (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Motywowanie wolontariuszy : zastosowanie podejścia F. Herzberga
Motivating Volunteers : Application of the Herzberg Approach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 3-4, s. 53-63, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wolontariat, Motywacje, Motywowanie pracowników
Volunteering, Motivation, Motivating employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Teorie motywacji zostały stworzone z myślą o podnoszeniu efektywności i wydajności pracowników różnych organizacji, przede wszystkim nastawionych na zysk. Interesujące okazuje się zastosowanie tych teorii do analizy powodów angażowania się w dobrowolną, nieodpłatną działalność na rzecz innych osób czy społeczności. Czy zatem wolontariusze wymagają motywowania do pracy? Czy motywacja wewnętrzna wystarczy, by działać jako wolontariusz? Z drugiej strony, ważne jest zdiagnozowanie, czy istnieją jakieś czynniki, które sprawiają, że wykonywanie zadań jest uciążliwe i demotywujące. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, dokonano analizy materiału badawczego, opartego na teorii dwuczynnikowej Herzberga. (abstrakt oryginalny)

Motivation theories were created with a thought to improving the effectiveness and efficiency of workers in various organizations, particularly profit-oriented ones. However, the application of these theories in analyzing the reasons behind involvement in voluntary and unpaid work for other people and communities turns out to be very interesting. Do volunteers require motivation in order to work? Is intrinsic motivation sufficient to be a volunteer? On the other hand, it is important to diagnose factors that are a hindrance or are discouraging in performing volunteer work. The Herzberg two-factor theory was applied to the analysis of the research material in order to find an answer to the above questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bondyra K., Postaremczak D., Sadło M. (2011), Efekt maskotki. Relacje międzysektorowe w zarządzaniu wolontariatem podczas wielkich imprez, "Kultura i Edukacja", nr 4.
  2. Drozdowski R. (2002), Rynek pracy w Polsce. Percepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  3. Herzberg F. (1987), One more time: how do you motivate employees?, "Harvard Business Review", wrzesień-październik.
  4. Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, TransHumana, Białystok.
  5. Mrówka R., Badania satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, [http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/Badanie_satysfakcji_pracownikow_w_organizacji_gospodarczej.pdf], 18.10.2011.
  6. Oleksyn T. (1998), Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
  7. Rug J. (2010), Motywowanie pracowników w nowoczesnej organizacji: aspekt teoretyczny, "Coціaльні тexнoлoгіі", nr 45, [http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2010.../ST45_06.pdf], 20.10.2011.
  8. Siuta-Stolarska B., Siuta-Brodzińska M. (2011), Wartości a satysfakcja zawodowa, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 2 (160).
  9. Tjetjen M.A., Myers R.M. (1998), Motivation and job satisfaction, "Management Decision", nr 36/4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu