BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałuszka Barbara (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Taksonomiczna metoda K średnich dla niepełnych danych
The Taxonomic Method of k Means for Incomplete Data
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 388, s. 65-78, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Taksonomia, Metody taksonomiczne
Taxonomy, Taxonomic methods
Note
summ.
Abstract
W artykule skoncentrujemy uwagę na metodach optymalizacji danego podziału obiektów ze względu na przyjęte kryterium, ze szczególnym uwzględnieniem metody k średnich. Punktem wyjścia tych metod jest wstępny podział zbioru obiektów na k skupień.(fragment tekstu)

The author presents the alternative algorithm of the taxonomic method of k means developed by E. Diday which makes use of incomplete data without estimating their values. The method of k means belongs - due to the accepted criterion - to a group of methods which optimize a given division of objects, whereas the discussed variant is a result of studying the problems of grouping incomplete statistical data, The basic idea of that approach is to make allowances for the character of the analysis for which a given material is collected (in this instance it is classification).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Diday E., Metody analiza danych, Finansy i statistika, Moskwa 1985.
  2. Grabiński T., Wydyraus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, praca zbiorowa pod red. A. Zeliasia, PWN, Warszawa 1989.
  3. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu