BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Landsberg Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Finansowanie kultury w Wielkopolsce
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2011, t. 32, s. 19-28, wykr., tab.
Issue title
Strategicznie o kulturze w regionie : program rozwoju kultury w Wielkopolsce
Keyword
Kultura, Finansowanie kultury
Culture, Financing of culture
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Scharakteryzowano strukturę wydatków z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2007-2009, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Badanie budżetów gospodarstw domowych Eurostat. Podaję za: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Warszawa: 10 lipca 2008. Tekst dostępny na: http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/
  2. Kultura w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009. Raport GUS dostępny jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1741_PLK_HTML.htm
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu