BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poprawski Marcin
Title
Kultura jest wszędzie : mobilność oraz skracanie dystansu ze względu na zamieszkanie uczestnika kultury w Wielkopolsce
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2011, t. 32, s. 85-89
Issue title
Strategicznie o kulturze w regionie : program rozwoju kultury w Wielkopolsce
Keyword
Kultura, Uczestnictwo w kulturze
Culture, Participation in culture
Abstract
Przedstawiono problem zaangażowania mieszkańców Wielkopolski w życie kulturalne regionu. Omówiono zarówno możliwości jak i bariery w dotarciu do kultury.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Burszta W., Duchowski M., Fatyga B., Nowiński J., Pęczak M., Sekuła E.A., Szlendak T., Hupa A., Majewski P., (2009): Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Dostęp (13.06.2011) do całości Raportu na http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKultMiej/kult.miej_raport(1).pdf
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu