BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński), Lozano Platonoff Alberto, Strąk Tomasz, Będzieszak Marcin, Godek M.
Title
Performance Budget in Poland : Methodological Foundations
Konstrukcja budżetu w Polsce - aspekty metodologiczne
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 4, s. 103-117, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Budżet państwa, Budżet zadaniowy, Budżetowanie
State budget, Task budget, Budgeting
Abstract
Przedstawiono przegląd metodologicznych podstaw planowania budżetu zadaniowego w Polsce.

This article presents a review of the methodological foundations of performance budgeting in Poland. It contains a tentative proposal of a performance budget for "Science". (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gaudemet J.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
  2. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
  3. Lubińska T., Wyzwania dla polityki gospodarczej, Polityka Gospodarcza nr 11, SGH, Warszawa 2005.
  4. Managing Public Expenditure. A reference book for transition countries, ed. R. Allen and Daniel Tommasi, OECD 2001.
  5. Płoskonka J., Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań publicznych, Służba Cywilna 2005, no. 12.
  6. Wańkowicz W., Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Kraków 2004.
  7. Owsiak S. (ed.), Budżet władz lokalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu