BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turczak Anna, Zwiech Patrycja
Title
The Calculation Method of the State Aid Granted as a Preferential Loan or Credit
Metoda kalkulacji przyznawanej pomocy państwa jako preferencyjna pożyczka lub kredyt w Polsce
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 4, s. 135-158, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kredyt preferencyjny, Pożyczki państwowe, Pomoc państwowa
Preferential loan, State loans, State aid
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono i wyjaśniono algorytmy obliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto (EDB). EDB to kwota pomocy, którą otrzyma beneficjent, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględniania opodatkowania podatkiem dochodowym.

The rules of computation of state aid granted as a preferential loan or credit in Poland were regulated in Government Order dated 2004-08-11, about the detailed method of computation of state aid granted in various ways (Dz. U. Nr 194, pos. 1983). Preferential loans and credits were introduced as a solution that should help the beneficiaries, in other words the entities of economic activity, irrespective of its organization, legal form or way of funding. The aim of this study is to present and explain the algorithms of computation of the amount of the gross subsidy equivalent (EDB), that is the value of financial support that the beneficiary or the entity applying for the state aid in Poland would receive if it was granted a subsidy, excluding the income tax, that was examined for the following cases:
 • the equal principal installments repayment,
 • the equal principal installments repayment with a grace period for capital repayment,
 • the equal principal installments repayment with a grace period for both capital and interest repayment.
 • The gross subsidy equivalent (EDB) for the preferential loan or credit equals the difference between the discounted value of interests of loan or credit lent on market terms and discounted value of interests of preferential loan or credit. (original abstract)
  Accessibility
  The Main Library of the Cracow University of Economics
  The Main Library of Poznań University of Economics and Business
  The Main Library of the Wroclaw University of Economics
  Szczecin University Main Library
  Bibliography
  Show
  1. Nowak E. (ed.), 1997, Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  2. Bień A., Bień W., 1996, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
  3. Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W., 1994, Metody statystyki ubezpieczeniowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Piszczała J., 2000, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  5. Skałba M., 1999, Matematyka w ubezpieczeniach: ubezpieczenia na życie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  6. Sobczyk M., 2000, Matematyka finansowa; podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
  7. Turczak A., 2002, Conversion of public financial support granted in the form of a preferential credit or loan paid off in the system of equal principal payment, to net subsidy equivalent, in: Folia Oeconomica Stetinesia 9, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 353; Tarczyński W. (ed.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 293-318.
  8. Government Order dated 2004-08-11, about detailed method of computation of state aid granted in various ways (Dz. U. Nr 194, pos. 1983).
  Cited by
  Show
  ISSN
  1899-2382
  Language
  eng
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu