BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Sandra
Title
The Assessment of Motivating System Adopted in Arvato Services Polska Company
System motywacyjny w Arvato Services
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 4, s. 197-211, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Systemy motywacyjne, Motywowanie pracowników, Badanie efektywności
Motivating systems, Motivating employees, Research efficiency
Company
Arvato Services Polska
Abstract
W artykule poruszono problem stworzenia odpowiedniego systemu motywowania pracowników. Na początku przedstawiono teoretyczne aspekty tworzenia systemu motywowania. Następnie omówiono wybrane elementy systemu motywowania stosowane w firmie Arvato Services Polska.

Influencing the employees in appropriate way requires most of all the creation of a proper motivating system. That is why, this issue has been raised in the article. The paper is an attempt to assess motivating system developed in Arvato Services Polska Company. Therefore, theoretical aspects of the creation of motivating system has been presented at the beginning. Subsequently, chosen elements of motivating system adopted in Arvato Services Polska Company have been described in a synthetic way so that the objective laid down could be achieved. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi AKTOR - KREATOR - INSPIRATOR, Wydawnictwo AKADE, Katowice.
 2. Borkowska S. (2006), Motywacja i motywowanie, w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, pr. zbior. pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Furtwengler D. (2001), Ocena efektywności pracowników, Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa.
 4. Kiwak A., Berłowski P. (2006), Podstawa przyszłych sukcesów, Personel, nr 9.
 5. Kostera M. (2005), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 6. Witkowski T. red. (2000), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 7. Pocztowski A. (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi, IPiSS, nr 1-2 (4-5).
 8. Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 9. Sidor-Rządkowska M. (2006), Rozwój na drabinie kompetencji, Personel, nr 12.
 10. Szałkowski A. red. (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Listwan T. red. (2006), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Golnau W. red. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU, Warszawa.
 13. Gomółka Z. red. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. http://www.arvato.pl/.
 15. Information obtained by carrying out interview with people employed in Arvato Services Polska Company.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu