BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Basińska Anita (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Title
Przedsiębiorstwo w ujęciu socjologicznym : problemy prowadzenia badań terenowych
A Company from a Sociological Perspective : Problems of Fieldwork
Source
Przegląd Organizacji, 2012, nr 3, s. 22-24, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Kultura organizacyjna, Badania socjologiczne
Enterprises, Organisational culture, Sociological research
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza specyfiki przedsiębiorstwa z punktu widzenia różnych trudności związanych z badaniem przedsiębiorstw. Największym problemem w realizacji badań w przedsiębiorstwach jest uzyskanie zgody na te badania. Wydaje się, że trudności związane z odmową udziału w badaniach wynikają z niechęci do faktu, że ktoś (obcy) ocenia funkcjonowanie firmy, ale także z obawy przed nieuświadamianymi konsekwencjami badań. (abstrakt oryginalny)

The article's aim is an analysis of specificity of company. The most important issue is to identify different difficulties of doing fieldwork. The biggest problem is to obtain permission to do research. I think entrepreneurs do not participate in research because they do not want somebody (strangers) to assess how their company works and also they are afraid of unaware research consequences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BOURDIEU P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005.
  2. DOKTÓR K., Przedsiębiorstwo, w: K. DOKTÓR, S. BANASZAK (red.), Problemy socjologii gospodarczej, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2008.
  3. KOZYR-KOWALSKI S., Max Weber a Karol Marks: socjologia Maxa Webera jako pozytywna krytyka materializmu historycznego, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
  4. PARSONS T., SMELSER N., Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, w: A. JASIŃSKA-KANIA, L. NIJAKOWSKI, J. SZACKI, M. ZIÓŁKOWSKI (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa 2006.
  5. SCHEIN E., Organizational Culture and Leadership, Jos- sey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2010.
  6. WEBER M., Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu